Status

Allgemeine Daten

Server

Name Status Ok Warnung Kritisch Wartend

Daten der Router

Router gesamt: 125
Router erreichbar: 91

Alter in h Name Knoten Firmware Uptime in h Nachbarn
0 kaon 37 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-beta-92-gad0cb63+openwrt-r6907+970-7e15e21766 6823 1
0 F36-stube 277 OpenWrt (kalua) r114869 - 445763 13 13
0 EG-superbuffi76 261 OpenWrt (kalua) r114935 - 445927 13 13
0 fries45-rs-dach 88 OpenWrt (kalua) r114773 - 445327 13 7
0 EG-zirkuswagenbauNEU 7 LEDE (kalua) r4103 - 416395 80 3
0 SUBO117 117 Packages: brauhaus-statt-corona-26-gb6697e3
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.6 openwrt-v19.07.6+openwrt-r11278-8055e38794
398 1
0 ayse-steve 750 OpenWrt (kalua) r114869 - 445763 13 4
0 xiaomi-mini2 729 LEDE (kalua) r4103 - 416395 2100 9
0 ffWeimar-40 40 r6907+970-7e15e21766 1388 5
0 Honigstube_2_841v9 90 Packages: brauhaus-statt-corona-31-g9f2b4f6
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.7 openwrt-v19.07.7-1-g2b72e65+openwrt-r11306-c4a6851c72
95 1
0 ffweimar-190 190 Packages: brauhaus-statt-corona-37-gbe5b53f
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.7 openwrt-v19.07.7-4-geb0272d+openwrt-r11306-c4a6851c72
189 2
0 ewerk-kesselsaal-bar-automat 906 LEDE (kalua) r4103 - 416395 1077 6
0 staatsbank-buero 845 LEDE (kalua) r4103 - 416395 13 9
0 ewerk-vorfuehrraum-2 760 LEDE (kalua) r4103 - 416395 13 11
0 EG-bastianHQ 222 LEDE (kalua) r4103 - 416395 307 7
0 EG-KlampfenKurt 666 LEDE (kalua) r4103 - 416395 13 8
0 Kromsdorf-ScheuneDSL 731 LEDE (kalua) r4103 - 416395 307 4
0 Wachturm 350 LEDE (kalua) r4103 - 416395 13 6
0 EG-Labor-AP-zweiter 920 LEDE (kalua) r4103 - 416395 307 7
0 rs-dach-510er 999 LEDE (kalua) r4454 - 416395 13 9
0 elsternest2 867 LEDE (kalua) r4322 - 416395 13 9
0 EG-labor-AP 2 LEDE (kalua) r4103 - 416395 307 2
0 Joki_2_841v9 89 ffweimar OpenWrt 19.07-SNAPSHOT reboot2020-19.07-beta.1-59-g6809afc+openwrt-r0+11246-f1525e785e 124 5
0 fh464 464 Packages: brauhaus-statt-corona-28-g93f9327
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.6 openwrt-v19.07.6-1-gba2965b+openwrt-r11278-8055e38794
450 4
0 SUBO203 203 Packages: brauhaus-statt-corona-26-gb6697e3
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.6 openwrt-v19.07.6+openwrt-r11278-8055e38794
632 2
0 ffweimar-740 740 Packages: brauhaus-statt-corona-37-gbe5b53f
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.7 openwrt-v19.07.7-4-geb0272d+openwrt-r11306-c4a6851c72
62 1
0 cbg01 86 ffweimar OpenWrt 19.07.3 reboot2020-19.07-beta.1-20-g2ef4adc+openwrt-r11063-85e04e9f46 297 1
0 cbg04 507 Packages: brauhaus-statt-corona-28-g93f9327
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.6 openwrt-v19.07.6-1-gba2965b+openwrt-r11278-8055e38794
110 8
0 Maschinenraum 331 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 9018 5
0 fh468 468 Packages: brauhaus-statt-corona-28-g93f9327
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.6 openwrt-v19.07.6-1-gba2965b+openwrt-r11278-8055e38794
14 4
0 weimarnetz-131 131 Packages: brauhaus-statt-corona-28-g93f9327
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.6 openwrt-v19.07.6-1-gba2965b+openwrt-r11278-8055e38794
205 1
0 Stadtwald-Bonze 150 Packages: brauhaus-statt-corona-26-gb6697e3
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.6 openwrt-v19.07.5-4-gcd74fe6+openwrt-r11278-8055e38794
14 1
0 witi7 905 LEDE (kalua) r5285 - 419295 29 11
0 JakobsHeimNunTommek 707 LEDE (kalua) r4103 - 416395 165 9
0 ffWeimar-36 36 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 454 1
0 Jclub_1_841v11 142 Packages: brauhaus-statt-corona-31-g9f2b4f6
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.7 openwrt-v19.07.7-1-g2b72e65+openwrt-r11306-c4a6851c72
277 2
0 fh467 467 Packages: brauhaus-statt-corona-28-g93f9327
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.6 openwrt-v19.07.6-1-gba2965b+openwrt-r11278-8055e38794
14 4
0 s140 189 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 283 4
0 ffWeimar-62 62 Packages: brauhaus-statt-corona-18-g22c31b7
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.5 openwrt-v19.07.5-1-g9607f2c+openwrt-r11257-5090152ae3
2803 7
0 ffWeimar-455 455 Packages: brauhaus-statt-corona-27-gd9bb504
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.6 openwrt-v19.07.6+openwrt-r11278-8055e38794
191 1
0 Beulw_3_841v11 27 Packages: brauhaus-statt-corona-37-gbe5b53f
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.7 openwrt-v19.07.7-4-geb0272d+openwrt-r11306-c4a6851c72
21 5
0 ffWeimar-1013 5 Packages: brauhaus-statt-corona-37-gbe5b53f
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.7 openwrt-v19.07.7-4-geb0272d+openwrt-r11306-c4a6851c72
124 1
0 CH073181 105 Packages: brauhaus-statt-corona-37-gbe5b53f
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.7 openwrt-v19.07.7-4-geb0272d+openwrt-r11306-c4a6851c72
22 5
0 CH07318_C60_1 78 Packages: brauhaus-statt-corona-37-gbe5b53f
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.7 openwrt-v19.07.7-4-geb0272d+openwrt-r11306-c4a6851c72
23 6
0 ffweimar-739 739 Packages: brauhaus-statt-corona-37-gbe5b53f
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.7 openwrt-v19.07.7-4-geb0272d+openwrt-r11306-c4a6851c72
517 1
0 ffweimar-adhoc--320 320 Packages: brauhaus-statt-corona-31-g9f2b4f6
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.7 openwrt-v19.07.7-1-g2b72e65+openwrt-r11306-c4a6851c72
157 3
0 roehr12-743 743 Packages: brauhaus-statt-corona-37-gbe5b53f
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.7 openwrt-v19.07.7-4-geb0272d+openwrt-r11306-c4a6851c72
37 8
0 LINKE_3_841v8 126 Packages: brauhaus-statt-corona-31-g9f2b4f6
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.7 openwrt-v19.07.7-1-g2b72e65+openwrt-r11306-c4a6851c72
109 2
0 ffweimar-hybrid--830 830 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 312 2
0 cbg06 510 Packages: brauhaus-statt-corona-37-gbe5b53f
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.7 openwrt-v19.07.7-4-geb0272d+openwrt-r11306-c4a6851c72
277 2
0 Gemeindehaus_2_841v11 91 Packages: brauhaus-statt-corona-31-g9f2b4f6
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.7 openwrt-v19.07.7-1-g2b72e65+openwrt-r11306-c4a6851c72
984 1
0 ffWeimar-462 462 Packages: brauhaus-statt-corona-28-g93f9327
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.6 openwrt-v19.07.6-1-gba2965b+openwrt-r11278-8055e38794
101 5
0 ffweimar-hybrid-dhcp-176 176 OpenWrt (Weimarnetz edition) Chaos Calmer 15.05 - 403051 1 2
0 LINKE_2_841v10 124 Packages: brauhaus-statt-corona-31-g9f2b4f6
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.7 openwrt-v19.07.7-1-g2b72e65+openwrt-r11306-c4a6851c72
181 2
0 cbg742 742 Packages: brauhaus-statt-corona-37-gbe5b53f
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.7 openwrt-v19.07.7-4-geb0272d+openwrt-r11306-c4a6851c72
85 1
0 ffWeimar-9 9 ffweimar OpenWrt 19.07.3 reboot2020-19.07-beta.1-28-g20e20ba+openwrt-r11063-85e04e9f46 6646 1
0 roehr10-338 338 Packages: brauhaus-statt-corona-15-g0369704
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.5 openwrt-v19.07.5-1-g9607f2c+openwrt-r11257-5090152ae3
2971 8
0 ffWeimar-1016-random-XWm9 6 Packages: brauhaus-statt-corona-37-gbe5b53f
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.7 openwrt-v19.07.7-4-geb0272d+openwrt-r11306-c4a6851c72
390 1
0 ffWeimar-56 56 Packages: brauhaus-statt-corona-26-gb6697e3
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.6 openwrt-v19.07.6+openwrt-r11278-8055e38794
445 3
0 CH07318_WA901v5 121 Packages: brauhaus-statt-corona-37-gbe5b53f
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.7 openwrt-v19.07.7-4-geb0272d+openwrt-r11306-c4a6851c72
21 5
1 ffWeimar-34 24 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 114 1
1 monami-ost 29 ffweimar OpenWrt 19.07.3 reboot2020-19.07-beta.1-10-gd06ce93+openwrt-r11063-85e04e9f46 290 1
1 GRUENE_1_841v10 130 Packages: brauhaus-statt-corona-31-g9f2b4f6
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.7 openwrt-v19.07.7-1-g2b72e65+openwrt-r11306-c4a6851c72
61 1
1 monami-west2 104 Packages: brauhaus-statt-corona-28-g93f9327
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.6 openwrt-v19.07.6-1-gba2965b+openwrt-r11278-8055e38794
325 2
1 SUBO119 119 Packages: brauhaus-statt-corona-26-gb6697e3
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.6 openwrt-v19.07.6+openwrt-r11278-8055e38794
223 1
1 reservebank1 93 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 111 1
1 soph5 212 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 2440 1
1 LINKE_1_841v10 123 Packages: brauhaus-statt-corona-31-g9f2b4f6
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.7 openwrt-v19.07.7-1-g2b72e65+openwrt-r11306-c4a6851c72
709 3
1 ffWeimar-97 97 ffweimar OpenWrt 19.07.3 reboot2020-19.07-beta.1-17-g9fa4422+openwrt-r11063-85e04e9f46 825 1
1 Katzenspielplatz 41 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 45 1
1 SchubertGarage 31 Packages: brauhaus-statt-corona-31-g9f2b4f6
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.7 openwrt-v19.07.7-1-g2b72e65+openwrt-r11306-c4a6851c72
252 4
1 Joki_4_841v12 80 Packages: brauhaus-statt-corona-31-g9f2b4f6
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.7 openwrt-v19.07.7-1-g2b72e65+openwrt-r11306-c4a6851c72
637 4
1 ffweimar-741 741 r6907+970-7e15e21766 3742 5
1 fh323 323 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 267 4
1 s54-c60 77 Packages: brauhaus-statt-corona-37-gbe5b53f
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 21.02-SNAPSHOT openwrt-v21.02-beta-5-g26b4b9c+openwrt-r15879+1-3b6c93298c
301 4
1 Joki_5_C6v2 110 Packages: brauhaus-statt-corona-31-g9f2b4f6
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.7 openwrt-v19.07.7-1-g2b72e65+openwrt-r11306-c4a6851c72
699 1
1 ffWeimar-112 112 Packages: brauhaus-statt-corona-28-g93f9327
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.6 openwrt-v19.07.6+openwrt-r11278-8055e38794
383 7
1 Streu54 32 Packages: brauhaus-statt-corona-31-g9f2b4f6
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.7 openwrt-v19.07.7-1-g2b72e65+openwrt-r11306-c4a6851c72
349 4
1 cbg02 20 Packages: brauhaus-statt-corona-28-g93f9327
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.6 openwrt-v19.07.6-1-gba2965b+openwrt-r11278-8055e38794
441 1
1 SchubertSpielplatz 17 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 479 4
1 ffWeimar-114 114 ffweimar OpenWrt 19.07.3 reboot2020-19.07-beta.1-48-g8d34e92+openwrt-r11063-85e04e9f46 1290 8
1 fh469 469 Packages: brauhaus-statt-corona-28-g93f9327
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.6 openwrt-v19.07.6-1-gba2965b+openwrt-r11278-8055e38794
13 3
1 Breitscheid3 183 OpenWrt (Weimarnetz edition) Chaos Calmer 15.05 - 403051 4 1
1 OpenWrt 9999 beta-113-g9c709a2+openwrt-r6800-52ba576 364 0
1 dielinke-weimar 567 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 10771 2
1 ffNordlichter 2 Packages: brauhaus-statt-corona-37-gbe5b53f
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.7 openwrt-v19.07.7-4-geb0272d+openwrt-r11306-c4a6851c72
277 1
1 cbg03 504 ffweimar OpenWrt 19.07.3 reboot2020-19.07-beta.1-20-g2ef4adc+openwrt-r11063-85e04e9f46 3 2
1 ffWeimar-466 466 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 14 2
1 Joki_1_841v8 87 Packages: brauhaus-statt-corona-31-g9f2b4f6
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.7 openwrt-v19.07.7-1-g2b72e65+openwrt-r11306-c4a6851c72
469 3
1 s54-garten 107 Packages: brauhaus-statt-corona-26-gb6697e3
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.6 openwrt-v19.07.6+openwrt-r11278-8055e38794
228 3
1 CH073184 81 Packages: brauhaus-statt-corona-31-g9f2b4f6
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.7 openwrt-v19.07.7-1-g2b72e65+openwrt-r11306-c4a6851c72
6 5
1 AbtnaundorfDerErste 72 Packages: brauhaus-statt-corona-31-g9f2b4f6
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.7 openwrt-v19.07.7-1-g2b72e65+openwrt-r11306-c4a6851c72
637 1
1 ffWeimar-744 744 Packages: brauhaus-statt-corona-18-g22c31b7
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.5 openwrt-v19.07.5-1-g9607f2c+openwrt-r11257-5090152ae3
324 8
1 Beulw_1_841v11 522 Packages: brauhaus-statt-corona-37-gbe5b53f
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.7 openwrt-v19.07.7-4-geb0272d+openwrt-r11306-c4a6851c72
20 5
1 roehr10-319 319 Packages: brauhaus-statt-corona-15-g0369704
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.5 openwrt-v19.07.5-1-g9607f2c+openwrt-r11257-5090152ae3
383 8
1 Beulw_2_841v9 138 Packages: brauhaus-statt-corona-37-gbe5b53f
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.7 openwrt-v19.07.7-4-geb0272d+openwrt-r11306-c4a6851c72
20 5
1 Honigstube_1_C6v2 122 Packages: brauhaus-statt-corona-31-g9f2b4f6
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.7 openwrt-v19.07.7-1-g2b72e65+openwrt-r11306-c4a6851c72
541 2
1 Joki_3_841v11 94 Packages: brauhaus-statt-corona-31-g9f2b4f6
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.7 openwrt-v19.07.7-1-g2b72e65+openwrt-r11306-c4a6851c72
36 3
2 fh465 465 Packages: brauhaus-statt-corona-28-g93f9327
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.6 openwrt-v19.07.6-1-gba2965b+openwrt-r11278-8055e38794
363 5
3 ffweimar-hybrid--174 174 OpenWrt (Weimarnetz edition) Chaos Calmer 15.05 - 403051 8 2
5 WEfreifunk512 328 OpenWrt (Weimarnetz edition) Chaos Calmer 15.05 - 403051 8 0
5 FreifunkJenaisttot 101 OpenWrt (Weimarnetz edition) Chaos Calmer 15.05 - 403051 8 0
6 zoellnerzwo 194 OpenWrt (Weimarnetz edition) Chaos Calmer 15.05 - 403051 19 0
8 ffweimar-hybrid-dhcp-172 172 OpenWrt (Weimarnetz edition) Chaos Calmer 15.05 - 403051 5 2
10 fh463 463 Packages: brauhaus-statt-corona-28-g93f9327
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.6 openwrt-v19.07.6-1-gba2965b+openwrt-r11278-8055e38794
3 6
10 fh460 460 Packages: brauhaus-statt-corona-28-g93f9327
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.6 openwrt-v19.07.6-1-gba2965b+openwrt-r11278-8055e38794
182 5
21 kk-node--niacin 158 r7676-cddd7b4c77 1
25 Jclub_2_C60v3 147 Packages: brauhaus-statt-corona-37-gbe5b53f
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.7 openwrt-v19.07.7-4-geb0272d+openwrt-r11306-c4a6851c72
7
26 Jclub_4_C60v3 10 Packages: brauhaus-statt-corona-37-gbe5b53f
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.7 openwrt-v19.07.7-4-geb0272d+openwrt-r11306-c4a6851c72
4 8
26 Jclub_1_C60v3 146 Packages: brauhaus-statt-corona-37-gbe5b53f
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.7 openwrt-v19.07.7-4-geb0272d+openwrt-r11306-c4a6851c72
2 7
30 ffWeimar-10 10 Packages: brauhaus-statt-corona-37-gbe5b53f
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.7 openwrt-v19.07.7-4-geb0272d+openwrt-r11306-c4a6851c72
6
31 ffWeimar-1014-random-Kbrf 1014 Packages: brauhaus-statt-corona-37-gbe5b53f
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.7 openwrt-v19.07.7-4-geb0272d+openwrt-r11306-c4a6851c72
6
32 Jclub_3_C60v3 8 Packages: brauhaus-statt-corona-37-gbe5b53f
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.7 openwrt-v19.07.7-4-geb0272d+openwrt-r11306-c4a6851c72
11 6
45 ffWeimar-8 8 Packages: brauhaus-statt-corona-37-gbe5b53f
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.7 openwrt-v19.07.7-4-geb0272d+openwrt-r11306-c4a6851c72
4 6
49 ffWeimar-1013-random-gytR 1013 Packages: brauhaus-statt-corona-37-gbe5b53f
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.7 openwrt-v19.07.7-4-geb0272d+openwrt-r11306-c4a6851c72
5
53 Joni_01_C6v2 135 Packages: brauhaus-statt-corona-31-g9f2b4f6
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.7 openwrt-v19.07.7-1-g2b72e65+openwrt-r11306-c4a6851c72
104 1
178 dach-gloeckler2volle-volle 245 LEDE (kalua) r4103 - 416395 27 1
179 WilhelmTell5Ghz 371 ffweimar OpenWrt 19.07.3 reboot2020-19.07-beta.1-28-g20e20ba+openwrt-r11063-85e04e9f46 2058 10
179 musikschule-3 182 ffweimar OpenWrt 19.07.3 reboot2020-19.07-beta.1-10-gd06ce93+openwrt-r11063-85e04e9f46 7885 4
182 DNTNano-Ost-184 184 ffweimar OpenWrt 19.07.3 reboot2020-19.07-beta.1-28-g20e20ba+openwrt-r11063-85e04e9f46 2055 10
229 SUBO206 206 ffweimar OpenWrt 19.07.3 reboot2020-19.07-beta.1-52-g27bcea1+openwrt-r11063-85e04e9f46 2103 0
283 CH07318_802 109 Packages: brauhaus-statt-corona-31-g9f2b4f6
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.7 openwrt-v19.07.7-1-g2b72e65+openwrt-r11306-c4a6851c72
14 5
512 ffWeimar-2 2 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 9 1
698 baraucke_lebt 18 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 0
699 liszt28-adhoc-dhcp-998 998 OpenWrt (kalua) r115090 - 446248 1 12
Wo gibt es freies WLAN?
Handwritten arrow
Kontaktier uns!
Handwritten arrow
Handwritten arrow
Freifunk Weimar =D
Navi
Handwritten arrow
Weimarnetz