Status

Allgemeine Daten

Server

Name Status Ok Warnung Kritisch Wartend
jabber.weimarnetz.de UP 15 0 0 0
3.v.weimarnetz.de UP 18 0 1 0
root3.weimarnetz.de UP 15 2 0 0
dyn.weimarnetz.de UP 15 0 2 0
2.v.weimarnetz.de DOWN 1 0 2 14
meet.weimarnetz.de UP 14 0 1 1
5.v.weimarnetz.de UP 14 0 0 2
mapapi.weimarnetz.de UP 16 1 0 0
weimarnetz.de UP 17 1 0 1
wireless.subsignal.org UP 1 0 0 0

Daten der Router

Router gesamt: 173
Router erreichbar: 97

Alter in h Name Knoten Firmware Uptime in h Nachbarn
0 CH07318_C60_2 15 Packages: brauhaus-statt-corona-80-g1487197
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 21.02.0 openwrt-v21.02.0-1-gaa6ebc2+openwrt-r16279-5cc0535800
120 5
0 soph5 212 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 957 1
0 ffWeimar-97 97 ffweimar OpenWrt 19.07.3 reboot2020-19.07-beta.1-17-g9fa4422+openwrt-r11063-85e04e9f46 2161 1
0 SchubertGarage 31 Packages: brauhaus-statt-corona-31-g9f2b4f6
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.7 openwrt-v19.07.7-1-g2b72e65+openwrt-r11306-c4a6851c72
366 4
0 Joki_4_841v12 80 Packages: brauhaus-statt-corona-48-gf2cad86
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.7 openwrt-v19.07.7-5-g4f1ab73+openwrt-r11306-c4a6851c72
31 4
0 LINKE_4_841v10 129 Packages: brauhaus-statt-corona-75-g04f25fc
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.8 openwrt-v19.07.7-7-g1f4b5a5+openwrt-r11364-ef56c85848
404 3
0 ffweimar-741 741 r6907+970-7e15e21766 168 4
0 Joki_5_C6v2 110 Packages: brauhaus-statt-corona-48-gf2cad86
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.7 openwrt-v19.07.7-5-g4f1ab73+openwrt-r11306-c4a6851c72
2508 2
0 liszt28-hybrid--37 37 OpenWrt (kalua) r117560 - 453368 5 11
0 ffWeimar-1019-random-5kOZ 11 Packages: brauhaus-statt-corona-37-gbe5b53f
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.7 openwrt-v19.07.7-4-geb0272d+openwrt-r11306-c4a6851c72
103 1
0 fries45-rs-dach 88 OpenWrt (kalua) r114773 - 445327 6 8
0 EG-superbuffi76 261 OpenWrt (kalua) r114935 - 445927 4 16
0 F36-stube 277 OpenWrt (kalua) r114869 - 445763 4 16
0 ayse-steve 750 OpenWrt (kalua) r114869 - 445763 6 9
0 liszt28-adhoc--33 33 OpenWrt (kalua) r116279 - 453368 5 6
0 EG-zirkuswagenbauNEU 7 LEDE (kalua) r4103 - 416395 3
0 liszt28-hybrid--36 36 OpenWrt (kalua) r117558 - 453368 6 8
0 roehr10-338 338 Packages: brauhaus-statt-corona-77-gdf6401c
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 21.02.0 openwrt-v21.02.0-1-gaa6ebc2+openwrt-r16279-5cc0535800
157 5
0 EG-bastianHQ 222 LEDE (kalua) r4103 - 416395 1055 5
0 cbg02 20 Packages: brauhaus-statt-corona-28-g93f9327
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.6 openwrt-v19.07.6-1-gba2965b+openwrt-r11278-8055e38794
183 1
0 EG-KlampfenKurt 666 LEDE (kalua) r4103 - 416395 6 5
0 ewerk-kesselsaal-bar-automat 906 LEDE (kalua) r4103 - 416395 12 4
0 xiaomi-mini2 729 LEDE (kalua) r4103 - 416395 20 9
0 EG-Labor-AP-zweiter 920 LEDE (kalua) r4103 - 416395 38 5
0 Wachturm 350 LEDE (kalua) r4103 - 416395 6 7
0 LEDE 1009 LEDE (kalua) r4454 - 416395 6 6
0 elsternest2 867 LEDE (kalua) r4322 - 416395 6 5
0 SchubertSpielplatz 17 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 429 4
0 ffWeimar-114 114 ffweimar OpenWrt 19.07.3 reboot2020-19.07-beta.1-48-g8d34e92+openwrt-r11063-85e04e9f46 1052 5
0 Joni_01_C6v2 135 Packages: brauhaus-statt-corona-31-g9f2b4f6
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.7 openwrt-v19.07.7-1-g2b72e65+openwrt-r11306-c4a6851c72
270 1
0 ffWeimar-175 175 r7676-cddd7b4c77 32 1
0 fh465 465 Packages: brauhaus-statt-corona-28-g93f9327
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.6 openwrt-v19.07.6-1-gba2965b+openwrt-r11278-8055e38794
31 4
0 dielinke-weimar 567 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 743 3
0 Joki_1_841v8 87 Packages: brauhaus-statt-corona-48-gf2cad86
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.7 openwrt-v19.07.7-5-g4f1ab73+openwrt-r11306-c4a6851c72
607 3
0 ffWeimar-466 466 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 15 2
0 CH073184 81 Packages: brauhaus-statt-corona-31-g9f2b4f6
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.7 openwrt-v19.07.7-1-g2b72e65+openwrt-r11306-c4a6851c72
217 5
0 tp-dev 23 Packages: brauhaus-statt-corona-62-ga85ac40
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 21.02.0-rc4 openwrt-v21.02-beta-20-g64399e7+openwrt-r16256-2d5ee43dc6
109 3
0 CampingFreifunkNet-2 102 Packages: brauhaus-statt-corona-48-gf2cad86
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.7 openwrt-v19.07.7-5-g4f1ab73+openwrt-r11306-c4a6851c72
31 2
0 AbtnaundorfDerErste 72 Packages: brauhaus-statt-corona-31-g9f2b4f6
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.7 openwrt-v19.07.7-1-g2b72e65+openwrt-r11306-c4a6851c72
31 1
0 ffWeimar-744 744 Packages: brauhaus-statt-corona-18-g22c31b7
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.5 openwrt-v19.07.5-1-g9607f2c+openwrt-r11257-5090152ae3
438 5
0 Honigstube_1_C6v2 122 Packages: brauhaus-statt-corona-31-g9f2b4f6
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.7 openwrt-v19.07.7-1-g2b72e65+openwrt-r11306-c4a6851c72
679 2
0 Streu54 32 Packages: brauhaus-statt-corona-73-g23a3cef
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 21.02.0-rc4 openwrt-v21.02-beta-20-g64399e7+openwrt-r16256-2d5ee43dc6
61 5
0 LINKE_3_841v8 126 Packages: brauhaus-statt-corona-75-g04f25fc
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.8 openwrt-v19.07.7-7-g1f4b5a5+openwrt-r11364-ef56c85848
223 3
0 kk-node--niacin 158 r7676-cddd7b4c77 20 1
0 kaon 37 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-beta-92-gad0cb63+openwrt-r6907+970-7e15e21766 9888 1
0 staatsbank-buero 845 LEDE (kalua) r4103 - 416395 1878 6
0 s54-c60 77 Packages: brauhaus-statt-corona-80-g1487197
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 21.02.0 openwrt-v21.02.0-1-gaa6ebc2+openwrt-r16279-5cc0535800
118 4
0 SUBO117 117 Packages: brauhaus-statt-corona-26-gb6697e3
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.6 openwrt-v19.07.6+openwrt-r11278-8055e38794
535 3
0 SUBO118 118 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 1867 2
0 ffWeimar-40 40 r6907+970-7e15e21766 663 4
0 CH07318_C60_1 78 Packages: brauhaus-statt-corona-78-gfce7b08
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 21.02.0 openwrt-v21.02.0-1-gaa6ebc2+openwrt-r16279-5cc0535800
116 6
0 Jclub_4_C60v3 10 Packages: brauhaus-statt-corona-59-g944ae93
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.7 openwrt-v19.07.7-5-g4f1ab73+openwrt-r11306-c4a6851c72
630 3
0 Honigstube_2_841v9 90 Packages: brauhaus-statt-corona-31-g9f2b4f6
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.7 openwrt-v19.07.7-1-g2b72e65+openwrt-r11306-c4a6851c72
79 1
0 Joki_2_841v9 89 ffweimar OpenWrt 19.07-SNAPSHOT reboot2020-19.07-beta.1-59-g6809afc+openwrt-r0+11246-f1525e785e 1916 5
0 ffWeimar-56 56 Packages: brauhaus-statt-corona-73-g23a3cef
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.8 openwrt-v19.07.7-7-g1f4b5a5+openwrt-r11364-ef56c85848
250 3
0 fh463 463 Packages: brauhaus-statt-corona-28-g93f9327
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.6 openwrt-v19.07.6-1-gba2965b+openwrt-r11278-8055e38794
126 5
0 SUBO203 203 Packages: brauhaus-statt-corona-26-gb6697e3
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.6 openwrt-v19.07.6+openwrt-r11278-8055e38794
79 2
0 fh464 464 Packages: brauhaus-statt-corona-28-g93f9327
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.6 openwrt-v19.07.6-1-gba2965b+openwrt-r11278-8055e38794
685 5
0 ffWeimar-39 39 Packages: brauhaus-statt-corona-77-gdf6401c
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 21.02.0 openwrt-v21.02.0-1-gaa6ebc2+openwrt-r16279-5cc0535800
156 5
0 ffweimar-740 740 Packages: brauhaus-statt-corona-37-gbe5b53f
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.7 openwrt-v19.07.7-4-geb0272d+openwrt-r11306-c4a6851c72
175 1
0 Maschinenraum 331 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 12083 3
0 Joki_3_841v11 94 Packages: brauhaus-statt-corona-48-gf2cad86
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.7 openwrt-v19.07.7-5-g4f1ab73+openwrt-r11306-c4a6851c72
150 2
0 CampingFreifunkNet 155 ffweimar OpenWrt 19.07.3 reboot2020-19.07-beta.1-26-g272898a+openwrt-r11063-85e04e9f46 93 3
0 weimarnetz-131 131 Packages: brauhaus-statt-corona-28-g93f9327
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.6 openwrt-v19.07.6-1-gba2965b+openwrt-r11278-8055e38794
318 1
0 s54-garten 107 Packages: brauhaus-statt-corona-73-g23a3cef
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.8 openwrt-v19.07.7-7-g1f4b5a5+openwrt-r11364-ef56c85848
210 3
0 Stadtwald-Bonze 150 Packages: brauhaus-statt-corona-26-gb6697e3
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.6 openwrt-v19.07.5-4-gcd74fe6+openwrt-r11278-8055e38794
7 1
1 ffWeimar-1001-random-zN2i 462 Packages: brauhaus-statt-corona-28-g93f9327
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.6 openwrt-v19.07.6-1-gba2965b+openwrt-r11278-8055e38794
37 5
1 LINKE_1_841v10 123 Packages: brauhaus-statt-corona-76-g1334f93
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.8 openwrt-v19.07.7-7-g1f4b5a5+openwrt-r11364-ef56c85848
91 4
1 Jclub_1_841v11 142 Packages: brauhaus-statt-corona-31-g9f2b4f6
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.7 openwrt-v19.07.7-1-g2b72e65+openwrt-r11306-c4a6851c72
390 2
1 s140 189 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 781 2
1 Jclub_3_C60v3 8 Packages: brauhaus-statt-corona-59-g944ae93
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.7 openwrt-v19.07.7-5-g4f1ab73+openwrt-r11306-c4a6851c72
78 3
1 ffweimar-hybrid-dhcp-176 176 OpenWrt (Weimarnetz edition) Chaos Calmer 15.05 - 403051 3 2
1 ffWeimar-1013 5 Packages: brauhaus-statt-corona-37-gbe5b53f
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.7 openwrt-v19.07.7-4-geb0272d+openwrt-r11306-c4a6851c72
30 1
1 BraeuSys 52 Packages: brauhaus-statt-corona-62-ga85ac40
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.8 openwrt-v19.07.7-7-g1f4b5a5+openwrt-r11364-ef56c85848
102 4
1 CH073181 105 Packages: brauhaus-statt-corona-37-gbe5b53f
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.7 openwrt-v19.07.7-4-geb0272d+openwrt-r11306-c4a6851c72
415 4
1 ffweimar-739 739 Packages: brauhaus-statt-corona-37-gbe5b53f
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.7 openwrt-v19.07.7-4-geb0272d+openwrt-r11306-c4a6851c72
654 0
1 ffWeimar-1001-random-Jkm0 14 Packages: brauhaus-statt-corona-37-gbe5b53f
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.7 openwrt-v19.07.7-4-geb0272d+openwrt-r11306-c4a6851c72
342 2
1 ffWeimar-1003-random-4SFP 26 Packages: brauhaus-statt-corona-27-gd9bb504
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.6 openwrt-v19.07.6+openwrt-r11278-8055e38794
184 0
1 ffweimar-adhoc--320 320 Packages: brauhaus-statt-corona-76-g1334f93
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 21.02.0-rc4 openwrt-v21.02-beta-20-g64399e7+openwrt-r16256-2d5ee43dc6
68 1
1 roehr12-743 743 Packages: brauhaus-statt-corona-37-gbe5b53f
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.7 openwrt-v19.07.7-4-geb0272d+openwrt-r11306-c4a6851c72
150 6
1 reservebank1 93 Packages: brauhaus-statt-corona-76-g1334f93
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.8 openwrt-v19.07.7-7-g1f4b5a5+openwrt-r11364-ef56c85848
126 1
1 Jclub_1_C60v3 146 Packages: brauhaus-statt-corona-59-g944ae93
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.7 openwrt-v19.07.7-5-g4f1ab73+openwrt-r11306-c4a6851c72
199 4
1 mt-190 190 Packages: brauhaus-statt-corona-73-g23a3cef
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 21.02.0-rc4 openwrt-v21.02-beta-20-g64399e7+openwrt-r16256-2d5ee43dc6
23 3
1 LINKE_2_841v10 124 Packages: brauhaus-statt-corona-75-g04f25fc
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.8 openwrt-v19.07.7-7-g1f4b5a5+openwrt-r11364-ef56c85848
294 3
1 cbg06 510 Packages: brauhaus-statt-corona-37-gbe5b53f
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.7 openwrt-v19.07.7-4-geb0272d+openwrt-r11306-c4a6851c72
390 2
1 ffweimar-hybrid--830 830 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 24 2
1 Jclub_2_C60v3 147 Packages: brauhaus-statt-corona-59-g944ae93
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.7 openwrt-v19.07.7-5-g4f1ab73+openwrt-r11306-c4a6851c72
88 3
1 Gemeindehaus_2_841v11 91 Packages: brauhaus-statt-corona-31-g9f2b4f6
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.7 openwrt-v19.07.7-1-g2b72e65+openwrt-r11306-c4a6851c72
4049 1
1 cbg742 742 Packages: brauhaus-statt-corona-37-gbe5b53f
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.7 openwrt-v19.07.7-4-geb0272d+openwrt-r11306-c4a6851c72
198 1
1 ffWeimar-9 9 ffweimar OpenWrt 19.07.3 reboot2020-19.07-beta.1-28-g20e20ba+openwrt-r11063-85e04e9f46 9711 1
1 ffWeimar-210 210 Packages: brauhaus-statt-corona-48-gf2cad86
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.7 openwrt-v19.07.7-5-g4f1ab73+openwrt-r11306-c4a6851c72
198 1
1 CH07318_WA901v5 121 Packages: brauhaus-statt-corona-37-gbe5b53f
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.7 openwrt-v19.07.7-4-geb0272d+openwrt-r11306-c4a6851c72
438 4
1 mt-22 22 Packages: brauhaus-statt-corona-73-g23a3cef
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 21.02.0-rc4 openwrt-v21.02-beta-20-g64399e7+openwrt-r16256-2d5ee43dc6
13 4
1 monami-ost 29 ffweimar OpenWrt 19.07.3 reboot2020-19.07-beta.1-10-gd06ce93+openwrt-r11063-85e04e9f46 3355 1
1 ffWeimar-1016-random-XWm9 6 Packages: brauhaus-statt-corona-37-gbe5b53f
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.7 openwrt-v19.07.7-4-geb0272d+openwrt-r11306-c4a6851c72
102 2
1 ffWeimar-34 24 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 1273 1
1 Beulw_3_841v11 27 Packages: brauhaus-statt-corona-39-g1c2f95b
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.7 openwrt-v19.07.7-4-geb0272d+openwrt-r11306-c4a6851c72
54 4
1 GRUENE_1_841v10 130 Packages: brauhaus-statt-corona-31-g9f2b4f6
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.7 openwrt-v19.07.7-1-g2b72e65+openwrt-r11306-c4a6851c72
174 1
1 fh469 469 Packages: brauhaus-statt-corona-76-g1334f93
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.8 openwrt-v19.07.7-7-g1f4b5a5+openwrt-r11364-ef56c85848
15 3
1 fh468 468 Packages: brauhaus-statt-corona-76-g1334f93
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.8 openwrt-v19.07.7-7-g1f4b5a5+openwrt-r11364-ef56c85848
15 4
1 Dittrichshuette 16 Packages: brauhaus-statt-corona-80-g1487197
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 21.02.0 openwrt-v21.02.0-1-gaa6ebc2+openwrt-r16279-5cc0535800
2 1
1 monami-west2 104 Packages: brauhaus-statt-corona-28-g93f9327
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.6 openwrt-v19.07.6-1-gba2965b+openwrt-r11278-8055e38794
211 2
1 SUBO119 119 Packages: brauhaus-statt-corona-26-gb6697e3
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.6 openwrt-v19.07.6+openwrt-r11278-8055e38794
479 1
1 fh467 467 Packages: brauhaus-statt-corona-76-g1334f93
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.8 openwrt-v19.07.7-7-g1f4b5a5+openwrt-r11364-ef56c85848
15 4
2 fh460 460 Packages: brauhaus-statt-corona-28-g93f9327
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.6 openwrt-v19.07.6-1-gba2965b+openwrt-r11278-8055e38794
5 5
2 SUBO206 206 ffweimar OpenWrt 19.07.3 reboot2020-19.07-beta.1-52-g27bcea1+openwrt-r11063-85e04e9f46 5396 1
2 zoellnerzwo 194 OpenWrt (Weimarnetz edition) Chaos Calmer 15.05 - 403051 5 0
2 ffweimar-hybrid--174 174 OpenWrt (Weimarnetz edition) Chaos Calmer 15.05 - 403051 15 2
2 ffweimar-hybrid-dhcp-172 172 OpenWrt (Weimarnetz edition) Chaos Calmer 15.05 - 403051 5 2
7 FreifunkJenaisttot 101 OpenWrt (Weimarnetz edition) Chaos Calmer 15.05 - 403051 17 0
10 WEfreifunk512 328 OpenWrt (Weimarnetz edition) Chaos Calmer 15.05 - 403051 21 0
12 Breitscheid3 183 OpenWrt (Weimarnetz edition) Chaos Calmer 15.05 - 403051 19 1
24 liszt28-hybrid--35 35 OpenWrt (kalua) r117558 - 453354 7 11
25 ffWeimar-103 103 Packages: brauhaus-statt-corona-48-gf2cad86
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.7 openwrt-v19.07.7-5-g4f1ab73+openwrt-r11306-c4a6851c72
78 2
27 roehr10-319 319 Packages: brauhaus-statt-corona-77-gdf6401c
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 21.02.0 openwrt-v21.02.0-1-gaa6ebc2+openwrt-r16279-5cc0535800
1 7
27 ffWeimar-112 112 Packages: brauhaus-statt-corona-28-g93f9327
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.6 openwrt-v19.07.6+openwrt-r11278-8055e38794
1 6
42 JakobsHeimNunTommek 707 LEDE (kalua) r4103 - 416395 591 7
98 ffWeimar-12 12 Packages: brauhaus-statt-corona-37-gbe5b53f
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 21.02-SNAPSHOT openwrt-v21.02-beta-5-g26b4b9c+openwrt-r15879+1-3b6c93298c
94 4
98 ffWeimar-62 62 Packages: brauhaus-statt-corona-77-gdf6401c
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.8 openwrt-v19.07.7-7-g1f4b5a5+openwrt-r11364-ef56c85848
60 2
99 ffWeimar-757 757 Packages: brauhaus-statt-corona-76-g1334f93
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.8 openwrt-v19.07.7-7-g1f4b5a5+openwrt-r11364-ef56c85848
94 4
102 Katzenspielplatz 41 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 1704 1
119 ffWeimar-15 15 Packages: brauhaus-statt-corona-80-g1487197
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 21.02.0 openwrt-v21.02.0-1-gaa6ebc2+openwrt-r16279-5cc0535800
1 5
120 ffWeimar-1011-random-A5Hj 1011 Packages: brauhaus-statt-corona-80-g1487197
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 21.02.0 openwrt-v21.02.0-1-gaa6ebc2+openwrt-r16279-5cc0535800
5
134 ffWeimar-1008-random-yROa 15 Packages: brauhaus-statt-corona-79-gf66615a
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 21.02.0 openwrt-v21.02.0-1-gaa6ebc2+openwrt-r16279-5cc0535800
1 4
175 Kromsdorf-ScheuneDSL 731 LEDE (kalua) r4103 - 416395 1069 4
188 ffWeimar-13 13 Packages: brauhaus-statt-corona-48-gf2cad86
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 21.02.0-rc2 openwrt-v21.02-beta-8-g7f3e143+openwrt-r16122-c2139eef27
96 3
189 liszt28-hybrid--34 34 OpenWrt (kalua) r116279 - 453183 5
324 ffSaalfeld-25 25 Packages: brauhaus-statt-corona-76-g1334f93
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 21.02.0-rc4 openwrt-v21.02-beta-20-g64399e7+openwrt-r16256-2d5ee43dc6
5 4
455 ffWeimar-1016-random-oPon 1016 Packages: brauhaus-statt-corona-27-gd9bb504
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.6 openwrt-v19.07.6+openwrt-r11278-8055e38794
1
456 ffWeimar-25 25 Packages: brauhaus-statt-corona-76-g1334f93
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 21.02.0-rc4 openwrt-v21.02-beta-20-g64399e7+openwrt-r16256-2d5ee43dc6
11 4
468 ffWeimar-1014-random-2nz5 1014 Packages: brauhaus-statt-corona-76-g1334f93
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 21.02.0-rc4 openwrt-v21.02-beta-20-g64399e7+openwrt-r16256-2d5ee43dc6
4
520 LINKE_5_841v9 19 Packages: brauhaus-statt-corona-76-g1334f93
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.8 openwrt-v19.07.7-7-g1f4b5a5+openwrt-r11364-ef56c85848
75 4
594 Beulw_1_841v11 522 Packages: brauhaus-statt-corona-37-gbe5b53f
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.7 openwrt-v19.07.7-4-geb0272d+openwrt-r11306-c4a6851c72
10 1
663 ffWeimar-22 22 Packages: brauhaus-statt-corona-73-g23a3cef
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 21.02.0-rc4 openwrt-v21.02-beta-20-g64399e7+openwrt-r16256-2d5ee43dc6
4
664 ffWeimar-1014 1014 Packages: brauhaus-statt-corona-59-g944ae93
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 21.02.0-rc3 openwrt-v21.02-beta-19-ge757771+openwrt-r16172-2aba3e9784
63 2
713 Beulw_2_841v9 138 Packages: brauhaus-statt-corona-37-gbe5b53f
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.7 openwrt-v19.07.7-4-geb0272d+openwrt-r11306-c4a6851c72
3 1
780 idealo-nano-m2-rit 21 Packages: brauhaus-statt-corona-62-ga85ac40
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.8 openwrt-v19.07.7-7-g1f4b5a5+openwrt-r11364-ef56c85848
7
833 ffWeimar-1004 16 Packages: brauhaus-statt-corona-62-ga85ac40
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 21.02.0-rc4 openwrt-v21.02-beta-20-g64399e7+openwrt-r16256-2d5ee43dc6
1
835 SUBO202 202 Packages: brauhaus-statt-corona-26-gb6697e3
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.6 openwrt-v19.07.6+openwrt-r11278-8055e38794
1
837 cbg01 86 Packages: brauhaus-statt-corona-59-g944ae93
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.7 openwrt-v19.07.7-5-g4f1ab73+openwrt-r11306-c4a6851c72
48 1
890 baraucke_lebt 18 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 3 1
893 OpenWrt 9999 beta-113-g9c709a2+openwrt-r6800-52ba576 448 0
976 ffWeimar-1004-random-SOcU 1004 Packages: brauhaus-statt-corona-62-ga85ac40
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 21.02.0-rc4 openwrt-v21.02-beta-20-g64399e7+openwrt-r16256-2d5ee43dc6
1
988 ffWeimar-36 36 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 2532 1
1067 CH07318_802 109 Packages: brauhaus-statt-corona-31-g9f2b4f6
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.7 openwrt-v19.07.7-1-g2b72e65+openwrt-r11306-c4a6851c72
2 4
1083 EG-labor-AP 2 LEDE (kalua) r4103 - 416395 23 2
1145 ffWeimar-455 455 Packages: brauhaus-statt-corona-27-gd9bb504
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.6 openwrt-v19.07.6+openwrt-r11278-8055e38794
0
1167 cbg03 504 ffweimar OpenWrt 19.07.3 reboot2020-19.07-beta.1-20-g2ef4adc+openwrt-r11063-85e04e9f46 2
1437 ffweimar-190 190 Packages: brauhaus-statt-corona-37-gbe5b53f
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.7 openwrt-v19.07.7-4-geb0272d+openwrt-r11306-c4a6851c72
21 2
1479 rs-dach-510er 999 LEDE (kalua) r4454 - 416395 8 6
1506 ffWeimar-1013-random-IQV5 1013 Packages: brauhaus-statt-corona-58-g71c1aa7
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 21.02.0-rc3 openwrt-v21.02-beta-19-ge757771+openwrt-r16172-2aba3e9784
0
1509 ffWeimar-1003 1003 Packages: brauhaus-statt-corona-58-g71c1aa7
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 21.02.0-rc3 openwrt-v21.02-beta-18-ga575ea6+openwrt-r16172-2aba3e9784
5 5
1892 fh323 323 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 955 4
1968 ffNordlichter 2 Packages: brauhaus-statt-corona-37-gbe5b53f
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.7 openwrt-v19.07.7-4-geb0272d+openwrt-r11306-c4a6851c72
54 1
2354 kk-node--bionic 211 OpenWrt (Weimarnetz edition) Chaos Calmer 15.05 - 403051 5 0
2499 ffWeimar-78 78 Packages: brauhaus-statt-corona-48-gf2cad86
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.7 openwrt-v19.07.7-5-g4f1ab73+openwrt-r11306-c4a6851c72
9 6
2562 ewerk-vorfuehrraum-2 760 LEDE (kalua) r4103 - 416395 6
2567 witi7 905 LEDE (kalua) r5285 - 419295 10
2612 cbg04 507 Packages: brauhaus-statt-corona-28-g93f9327
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.6 openwrt-v19.07.6-1-gba2965b+openwrt-r11278-8055e38794
563 9
2665 ffWeimar-1009-random-W2jg 13 Packages: brauhaus-statt-corona-39-g1c2f95b
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.7 openwrt-v19.07.7-4-geb0272d+openwrt-r11306-c4a6851c72
11 1
2788 ffWeimar-1014-random-UXx4 27 Packages: brauhaus-statt-corona-39-g1c2f95b
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.7 openwrt-v19.07.7-4-geb0272d+openwrt-r11306-c4a6851c72
14 4
2820 ffWeimar-462 462 Packages: brauhaus-statt-corona-28-g93f9327
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.6 openwrt-v19.07.6-1-gba2965b+openwrt-r11278-8055e38794
0
2944 ffWeimar-85 85 ffweimar OpenWrt 19.07.3 reboot2020-19.07-beta.1-18-gf1ca91f+openwrt-r11063-85e04e9f46 1
3095 ffWeimar-10 10 Packages: brauhaus-statt-corona-37-gbe5b53f
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.7 openwrt-v19.07.7-4-geb0272d+openwrt-r11306-c4a6851c72
6
3096 ffWeimar-1014-random-Kbrf 1014 Packages: brauhaus-statt-corona-37-gbe5b53f
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.7 openwrt-v19.07.7-4-geb0272d+openwrt-r11306-c4a6851c72
6
3111 ffWeimar-8 8 Packages: brauhaus-statt-corona-37-gbe5b53f
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.7 openwrt-v19.07.7-4-geb0272d+openwrt-r11306-c4a6851c72
4 6
3115 ffWeimar-1013-random-gytR 1013 Packages: brauhaus-statt-corona-37-gbe5b53f
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.7 openwrt-v19.07.7-4-geb0272d+openwrt-r11306-c4a6851c72
5
3244 dach-gloeckler2volle-volle 245 LEDE (kalua) r4103 - 416395 27 1
3244 WilhelmTell5Ghz 371 ffweimar OpenWrt 19.07.3 reboot2020-19.07-beta.1-28-g20e20ba+openwrt-r11063-85e04e9f46 2058 10
3245 musikschule-3 182 ffweimar OpenWrt 19.07.3 reboot2020-19.07-beta.1-10-gd06ce93+openwrt-r11063-85e04e9f46 7885 4
3247 DNTNano-Ost-184 184 ffweimar OpenWrt 19.07.3 reboot2020-19.07-beta.1-28-g20e20ba+openwrt-r11063-85e04e9f46 2055 10
3577 ffWeimar-2 2 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 9 1
3765 liszt28-adhoc-dhcp-998 998 OpenWrt (kalua) r115090 - 446248 1 12
Wo gibt es freies WLAN?
Handwritten arrow
Kontaktier uns!
Handwritten arrow
Handwritten arrow
Freifunk Weimar =D
Navi
Handwritten arrow
Weimarnetz