Monitoring

Allgemeine Daten

Server

Name Status Ok Warnung Kritisch Wartend
jabber.weimarnetz.de UP 14 0 0 0
root3.weimarnetz.de UP 15 1 0 0
3.v.weimarnetz.de UP 17 0 1 0
meet.weimarnetz.de UP 14 0 0 1
weimarnetz.de UP 16 1 0 1
2.v.weimarnetz.de UP 15 0 1 0
dyn.weimarnetz.de UP 15 1 0 0
5.v.weimarnetz.de UP 14 0 0 1
mapapi.weimarnetz.de UP 16 0 0 0
wireless.subsignal.org UP 1 0 0 0

Daten der Router

Router gesamt: 112
Router erreichbar: 85

Alter in h Name Knoten Firmware Uptime in h Nachbarn
0 cbg742 742 ffweimar OpenWrt 19.07.2 reboot2020-19.07-beta-17-g757e8bc+openwrt-r10947-65030d81f3 58 1
0 LINKE_2_841v10 124 ffweimar OpenWrt 19.07.3 reboot2020-19.07-beta.1-52-g27bcea1+openwrt-r11063-85e04e9f46 740 2
0 roehr10-338 338 Packages: brauhaus-statt-corona-15-g0369704
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.5 openwrt-v19.07.5-1-g9607f2c+openwrt-r11257-5090152ae3
115 7
0 ffWeimar-9 9 ffweimar OpenWrt 19.07.3 reboot2020-19.07-beta.1-28-g20e20ba+openwrt-r11063-85e04e9f46 3790 1
0 ffWeimar-56 56 ffweimar OpenWrt 19.07.3 reboot2020-19.07-beta.1-24-gf1210c0+openwrt-r11063-85e04e9f46 238 3
0 CH07318_WA901v5 121 Packages: brauhaus-statt-corona-15-g0369704
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.5 openwrt-v19.07.5-1-g9607f2c+openwrt-r11257-5090152ae3
236 5
0 Beulw_2_841v9 138 Packages: brauhaus-statt-corona-13-g32fb9fc
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.5 openwrt-v19.07.5-1-g9607f2c+openwrt-r11257-5090152ae3
618 5
0 JakobsHeimNunTommek 707 LEDE (kalua) r4103 - 416395 323 6
0 GRUENE_1_841v10 130 ffweimar OpenWrt 19.07-SNAPSHOT reboot2020-19.07-beta.1-59-g6809afc+openwrt-r0+11246-f1525e785e 938 1
0 EG-superbuffi76 261 OpenWrt (kalua) r114935 - 445927 11 8
0 ayse-steve 750 OpenWrt (kalua) r114869 - 445763 11 4
0 ewerk-kesselsaal-bar-automat 906 LEDE (kalua) r4103 - 416395 1054 5
0 F36-stube 277 OpenWrt (kalua) r114869 - 445763 11 9
0 EG-KlampfenKurt 666 LEDE (kalua) r4103 - 416395 11 6
0 EG-zirkuswagenbauNEU 7 LEDE (kalua) r4103 - 416395 18 3
0 staatsbank-buero 845 LEDE (kalua) r4103 - 416395 11 9
0 fries45-rs-dach 88 OpenWrt (kalua) r114773 - 445327 11 6
0 Kromsdorf-ScheuneDSL 731 LEDE (kalua) r4103 - 416395 1297 3
0 EG-bastianHQ 222 LEDE (kalua) r4103 - 416395 286 5
0 wagenplatz-richtung-BAMAG 826 LEDE (kalua) r4103 - 416395 216 1
0 Sommerbar-pico2exDHF 556 LEDE (kalua) r4103 - 416395 20 2
0 xiaomi-mini2 729 LEDE (kalua) r4103 - 416395 11 6
0 BAMAG-dach-richtung-wagenplatz 825 LEDE (kalua) r4103 - 416395 44 1
0 EG-Labor-AP-zweiter 920 LEDE (kalua) r4103 - 416395 331 8
0 Wachturm 350 LEDE (kalua) r4103 - 416395 11 4
0 rs-dach-510er 999 LEDE (kalua) r4454 - 416395 11 6
0 elsternest2 867 LEDE (kalua) r4322 - 416395 11 6
0 EG-labor-AP 2 LEDE (kalua) r4103 - 416395 982 2
0 SUBO119 119 ffweimar OpenWrt 19.07.3 reboot2020-19.07-beta.1-52-g27bcea1+openwrt-r11063-85e04e9f46 42 1
0 ffWeimar-97 97 ffweimar OpenWrt 19.07.3 reboot2020-19.07-beta.1-17-g9fa4422+openwrt-r11063-85e04e9f46 4446 1
0 reservebank1 93 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 326 1
0 soph5 212 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 1271 1
0 LINKE_1_841v10 123 ffweimar OpenWrt 19.07-SNAPSHOT reboot2020-19.07-beta.1-59-g6809afc+openwrt-r0+11246-f1525e785e 740 0
0 Joki_4_841v12 80 Packages: brauhaus-statt-corona-15-g0369704
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.5 openwrt-v19.07.5-1-g9607f2c+openwrt-r11257-5090152ae3
101 4
0 Katzenspielplatz 41 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 21 1
0 fh462 462 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 18 5
0 s54-c60 77 ffweimar OpenWrt 19.07.3 reboot2020-19.07-beta.1-24-gf1210c0+openwrt-r11063-85e04e9f46 1914 3
0 ffweimar-741 741 r6907+970-7e15e21766 886 5
0 fh323 323 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 877 4
0 Joki_5_C6v2 110 Packages: brauhaus-statt-corona-15-g0369704
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.5 openwrt-v19.07.5-1-g9607f2c+openwrt-r11257-5090152ae3
101 2
0 ffWeimar-112 112 ffweimar OpenWrt 19.07.3 reboot2020-19.07-beta.1-39-g31209d2+openwrt-r11063-85e04e9f46 69 7
0 Streu54 32 ffweimar OpenWrt 19.07.3 reboot2020-19.07-beta.1-30-gbb41921+openwrt-r11063-85e04e9f46 3584 4
0 cbg02 20 ffweimar OpenWrt 19.07.3 reboot2020-19.07-beta.1-53-g9f2c19d+openwrt-r11063-85e04e9f46 321 1
0 SchubertSpielplatz 17 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 477 4
0 ffWeimar-114 114 ffweimar OpenWrt 19.07.3 reboot2020-19.07-beta.1-48-g8d34e92+openwrt-r11063-85e04e9f46 1659 7
0 Joni_01_C6v2 135 ffweimar OpenWrt 19.07.3 reboot2020-19.07-beta.1-52-g27bcea1+openwrt-r11063-85e04e9f46 478 1
0 fh469 469 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 16 2
0 OpenWrt 9999 beta-113-g9c709a2+openwrt-r6800-52ba576 552 0
0 fh465 465 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 552 2
0 SUBO202 202 ffweimar OpenWrt 19.07.3 reboot2020-19.07-beta.1-52-g27bcea1+openwrt-r11063-85e04e9f46 19 2
0 dielinke-weimar 567 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 7915 1
0 Jclub_1_841v11 142 Packages: brauhaus-statt-corona-13-g32fb9fc
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.5 openwrt-v19.07.5-1-g9607f2c+openwrt-r11257-5090152ae3
461 5
0 tp-dev 23 ffweimar OpenWrt 19.07.3 reboot2020-19.07-beta.1-18-gf1ca91f+openwrt-r11063-85e04e9f46 30 3
0 CH073184 81 Packages: brauhaus-statt-corona-15-g0369704
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.5 openwrt-v19.07.5-1-g9607f2c+openwrt-r11257-5090152ae3
101 5
0 s54-garten 107 ffweimar OpenWrt 19.07.3 reboot2020-19.07-beta.1-37-g791ecda+openwrt-r11063-85e04e9f46 3247 3
0 Joki_1_841v8 87 Packages: brauhaus-statt-corona-15-g0369704
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.5 openwrt-v19.07.5-1-g9607f2c+openwrt-r11257-5090152ae3
101 3
0 AbtnaundorfDerErste 72 ffweimar OpenWrt 19.07.3 reboot2020-19.07-beta.1-10-gd06ce93+openwrt-r11063-85e04e9f46 1293 1
0 CampingFreifunkNet-2 102 ffweimar OpenWrt 19.07.3 reboot2020-19.07-beta.1-28-g20e20ba+openwrt-r11063-85e04e9f46 2256 2
1 ffWeimar-744 744 ffweimar OpenWrt 19.07.3 reboot2020-19.07-beta.1-53-g9f2c19d+openwrt-r11063-85e04e9f46 1540 7
1 roehr10-319 319 Packages: brauhaus-statt-corona-15-g0369704
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.5 openwrt-v19.07.5-1-g9607f2c+openwrt-r11257-5090152ae3
69 7
1 SchubertGarage 31 ffweimar OpenWrt 19.07.3 reboot2020-19.07-beta.1-26-g272898a+openwrt-r11063-85e04e9f46 477 4
1 kaon 37 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-beta-92-gad0cb63+openwrt-r6907+970-7e15e21766 3966 1
1 SUBO117 117 ffweimar OpenWrt 19.07.3 reboot2020-19.07-beta.1-52-g27bcea1+openwrt-r11063-85e04e9f46 1891 2
1 ffWeimar-40 40 r6907+970-7e15e21766 377 5
1 Gemeindehaus_1_841v9 90 Packages: brauhaus-statt-corona-15-g0369704
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.5 openwrt-v19.07.5-1-g9607f2c+openwrt-r11257-5090152ae3
77 2
1 fh463 463 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 478 4
1 fh464 464 ffweimar OpenWrt 19.07.3 reboot2020-19.07-beta.1-52-g27bcea1+openwrt-r11063-85e04e9f46 498 5
1 SUBO203 203 ffweimar OpenWrt 19.07.3 reboot2020-19.07-beta.1-52-g27bcea1+openwrt-r11063-85e04e9f46 2308 2
1 Joki_2_841v9 89 ffweimar OpenWrt 19.07-SNAPSHOT reboot2020-19.07-beta.1-59-g6809afc+openwrt-r0+11246-f1525e785e 96 5
1 ffweimar-740 740 ffweimar OpenWrt 19.07.2 reboot2020-19.07-beta-17-g757e8bc+openwrt-r10947-65030d81f3 25 1
1 fh468 468 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 16 3
1 Maschinenraum 331 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 6161 5
1 Joki_3_841v11 94 Packages: brauhaus-statt-corona-15-g0369704
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.5 openwrt-v19.07.5-1-g9607f2c+openwrt-r11257-5090152ae3
75 2
1 CampingFreifunkNet 155 ffweimar OpenWrt 19.07.3 reboot2020-19.07-beta.1-26-g272898a+openwrt-r11063-85e04e9f46 861 3
1 weimarnetz-131 131 ffweimar OpenWrt 19.07.3 reboot2020-19.07-beta.1-52-g27bcea1+openwrt-r11063-85e04e9f46 2066 1
1 ffWeimar-36 36 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 1537 1
1 fh467 467 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 16 3
1 s140 189 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 1095 4
1 BraeuSys 52 ffweimar OpenWrt 19.07.3 reboot2020-19.07-beta.1-18-gf1ca91f+openwrt-r11063-85e04e9f46 99 4
1 Gem_Praxis_Uborn_1_C6v2 122 Packages: brauhaus-statt-corona-15-g0369704
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.5 openwrt-v19.07.5-1-g9607f2c+openwrt-r11257-5090152ae3
236 5
1 CH073181 105 Packages: brauhaus-statt-corona-13-g32fb9fc
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.5 openwrt-v19.07.5-1-g9607f2c+openwrt-r11257-5090152ae3
451 5
1 ffweimar-739 739 ffweimar OpenWrt 19.07.2 reboot2020-19.07-beta-17-g757e8bc+openwrt-r10947-65030d81f3 965 1
1 CH07318_C60_1 78 Packages: brauhaus-statt-corona-13-g32fb9fc
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.5 openwrt-v19.07.5-1-g9607f2c+openwrt-r11257-5090152ae3
451 6
1 ffweimar-adhoc--320 320 Packages: brauhaus-statt-corona-15-g0369704
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.5 openwrt-v19.07.5-1-g9607f2c+openwrt-r11257-5090152ae3
113 3
1 fh460 460 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 129 4
1 LINKE_3_841v8 126 ffweimar OpenWrt 19.07.3 reboot2020-19.07-beta.1-52-g27bcea1+openwrt-r11063-85e04e9f46 739 2
1 ffWeimar-466 466 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 15 2
1 cbg06 510 ffweimar OpenWrt 19.07.2 reboot2020-19.07-beta-17-g757e8bc+openwrt-r10947-65030d81f3 43 2
1 Gemeindehaus_2_841v11 91 Packages: brauhaus-statt-corona-15-g0369704
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.5 openwrt-v19.07.5-1-g9607f2c+openwrt-r11257-5090152ae3
52 1
2 cbg04 507 ffweimar OpenWrt 19.07.3 reboot2020-19.07-beta.1-53-g9f2c19d+openwrt-r11063-85e04e9f46 1121 7
3 ffWeimar-62 62 ffweimar OpenWrt 19.07.3 reboot2020-19.07-beta.1-53-g9f2c19d+openwrt-r11063-85e04e9f46 1624 6
3 WEfreifunk512 328 OpenWrt (Weimarnetz edition) Chaos Calmer 15.05 - 403051 33 0
3 ffweimar-hybrid--174 174 OpenWrt (Weimarnetz edition) Chaos Calmer 15.05 - 403051 8 2
4 ffweimar-hybrid-dhcp-176 176 OpenWrt (Weimarnetz edition) Chaos Calmer 15.05 - 403051 8 2
4 zoellnerzwo 194 OpenWrt (Weimarnetz edition) Chaos Calmer 15.05 - 403051 8 0
4 FreifunkJenaisttot 101 OpenWrt (Weimarnetz edition) Chaos Calmer 15.05 - 403051 8 0
5 ffWeimar-34 24 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 1935 2
10 ffweimar-hybrid-dhcp-172 172 OpenWrt (Weimarnetz edition) Chaos Calmer 15.05 - 403051 26 2
10 Breitscheid3 183 OpenWrt (Weimarnetz edition) Chaos Calmer 15.05 - 403051 26 1
46 kk-node--niacin 158 r7676-cddd7b4c77 102 1
51 CH07318_802 109 ffweimar OpenWrt 19.07.3 reboot2020-19.07-beta.1-52-g27bcea1+openwrt-r11063-85e04e9f46 20 5
53 SUBO206 206 ffweimar OpenWrt 19.07.3 reboot2020-19.07-beta.1-52-g27bcea1+openwrt-r11063-85e04e9f46 285 1
66 ffWeimar-455 455 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 1030 4
96 ffWeimar-1015-random-pi4H 89 ffweimar OpenWrt 19.07-SNAPSHOT reboot2020-19.07-beta.1-59-g6809afc+openwrt-r0+11246-f1525e785e 1 5
100 ffWeimar-1012-random-gwT3 89 Packages: brauhaus-statt-corona-15-g0369704
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.5 openwrt-v19.07.5-1-g9607f2c+openwrt-r11257-5090152ae3
5
147 Beulw_1_841v11 522 ffweimar OpenWrt 19.07-SNAPSHOT reboot2020-19.07-beta.1-59-g6809afc+openwrt-r0+11246-f1525e785e 174 2
147 Beulw_3_841v11 27 ffweimar OpenWrt 19.07-SNAPSHOT reboot2020-19.07-beta.1-55-gc32bd44+openwrt-r0+11246-f1525e785e 44 1
452 ffweimar-hybrid--830 830 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 121 2
461 ffWeimar-122 122 ffweimar OpenWrt 19.07-SNAPSHOT reboot2020-19.07-beta.1-59-g6809afc+openwrt-r0+11246-f1525e785e 5
492 OpenWrt-Xr3pPRO 9 OpenWrt (kalua) r115090 - 446248 23 2
606 regina2 909 OpenWrt (kalua) r114869 - 445744 5 8
746 ffWeimar-1007-random-iM3k 138 ffweimar OpenWrt 19.07.5 openwrt-v19.07.5-1-g9607f2c+openwrt-r11257-5090152ae3 3 4
Wo gibt es freies WLAN?
Handwritten arrow
Kontaktier uns!
Handwritten arrow
Handwritten arrow
Freifunk Weimar =D
Navi
Handwritten arrow
Weimarnetz