Monitoring

Allgemeine Daten

Server

Name Status Ok Warnung Kritisch Wartend
root3.weimarnetz.de UP 14 1 1 0
jabber.weimarnetz.de UP 12 1 1 0
weimarnetz.de UP 16 0 2 1
3.v.weimarnetz.de UP 17 0 1 0
5.v.weimarnetz.de UP 14 0 2 0
meet.weimarnetz.de UP 13 0 1 1
2.v.weimarnetz.de DOWN 0 0 2 15
dyn.weimarnetz.de UP 15 0 1 0
mapapi.weimarnetz.de UP 14 0 2 0
wireless.subsignal.org UP 1 0 0 0

Daten der Router

Router gesamt: 127
Router erreichbar: 85

Alter in h Name Knoten Firmware Uptime in h Nachbarn
0 CampingFreifunkNet 155 ffweimar OpenWrt 19.07.3 reboot2020-19.07-beta.1-26-g272898a+openwrt-r11063-85e04e9f46 93 3
0 EG-KlampfenKurt 666 LEDE (kalua) r4103 - 416395 192 9
0 liszt28-adhoc--211 211 OpenWrt (kalua) r114723 - 445281 16 6
0 ffWeimar-36 36 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 1390 1
0 ewerk-kesselsaal-bar-automat 906 LEDE (kalua) r4103 - 416395 97 5
0 fundus1-ap 10 LEDE (kalua) r4103 - 416395 273 1
0 fh467 467 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 34 3
0 Sommerbar-pico2exDHF 556 LEDE (kalua) r4103 - 416395 251 1
0 F36-stube 277 OpenWrt (kalua) r114723 - 445307 16 13
0 s140 189 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 8 3
0 BAMAG-dach-richtung-wagenplatz 825 LEDE (kalua) r4103 - 416395 145 1
0 cbg02 20 ffweimar OpenWrt 19.07.2 reboot2020-19.07-beta-17-g757e8bc+openwrt-r10947-65030d81f3 8 1
0 BraeuSys 52 ffweimar OpenWrt 19.07.3 reboot2020-19.07-beta.1-18-gf1ca91f+openwrt-r11063-85e04e9f46 103 4
0 CH073181 105 ffweimar OpenWrt 19.07.3 reboot2020-19.07-beta.1-48-g8d34e92+openwrt-r11063-85e04e9f46 106 3
0 elsternest2 867 LEDE (kalua) r4322 - 416395 904 10
0 regina2 909 OpenWrt (kalua) r114750 - 445281 16 10
0 ayse-steve 750 OpenWrt (kalua) r114728 - 445312 16 10
0 fries45-rs-dach 88 LEDE (kalua) r4103 - 416395 16 7
0 ffweimar-739 739 ffweimar OpenWrt 19.07.2 reboot2020-19.07-beta-17-g757e8bc+openwrt-r10947-65030d81f3 799 0
0 CH07318_C60_1 78 ffweimar OpenWrt 19.07.3 reboot2020-19.07-beta.1-48-g8d34e92+openwrt-r11063-85e04e9f46 105 5
0 EG-bastianHQ 222 LEDE (kalua) r4103 - 416395 370 8
0 wagenplatz-richtung-BAMAG 826 LEDE (kalua) r4103 - 416395 695 1
0 Haus34-HWR-MESH 772 LEDE (kalua) r4103 - 416395 90 2
0 staatsbank-buero 845 LEDE (kalua) r4103 - 416395 16 8
0 JakobsHeimNunTommek 707 LEDE (kalua) r4103 - 416395 16 9
0 EG-superbuffi76 261 LEDE (kalua) r4103 - 416395 173 11
0 E1-uteINET-Markt3 810 LEDE (kalua) r4103 - 416395 10 1
0 LEDE 999 LEDE (kalua) r4454 - 416395 16 5
0 EG-Labor-AP-zweiter 920 LEDE (kalua) r4103 - 416395 111 7
0 xiaomi-mini2 729 LEDE (kalua) r4103 - 416395 16 7
0 Wachturm 350 LEDE (kalua) r4103 - 416395 16 6
0 EG-labor-AP 2 LEDE (kalua) r4103 - 416395 37 2
0 Wagenplatz-Anke 6 LEDE (kalua) r4125 - 415204 16 11
0 ffweimar-adhoc--320 320 ffweimar OpenWrt 19.07.3 reboot2020-19.07-beta.1-26-g272898a+openwrt-r11063-85e04e9f46 1847 1
0 Gem_Praxis_Uborn_1_C6v2 122 ffweimar OpenWrt 19.07.3 reboot2020-19.07-beta.1-52-g27bcea1+openwrt-r11063-85e04e9f46 105 4
0 LINKE_3_841v8 126 ffweimar OpenWrt 19.07.3 reboot2020-19.07-beta.1-52-g27bcea1+openwrt-r11063-85e04e9f46 103 2
0 zoellnerzwo 194 OpenWrt (Weimarnetz edition) Chaos Calmer 15.05 - 403051 4 0
0 ffWeimar-466 466 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 104 2
0 ffweimar-hybrid-dhcp-176 176 OpenWrt (Weimarnetz edition) Chaos Calmer 15.05 - 403051 4 2
0 SUBO206 206 ffweimar OpenWrt 19.07.3 reboot2020-19.07-beta.1-52-g27bcea1+openwrt-r11063-85e04e9f46 200 2
0 ffweimar-hybrid--830 830 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 171 2
0 Gemeindehaus_2_841v11 91 ffweimar OpenWrt 19.07.3 reboot2020-19.07-beta.1-48-g8d34e92+openwrt-r11063-85e04e9f46 103 1
0 cbg06 510 ffweimar OpenWrt 19.07.2 reboot2020-19.07-beta-17-g757e8bc+openwrt-r10947-65030d81f3 68 2
0 weimarnetz-60-ckeller 60 OpenWrt (Weimarnetz edition) Chaos Calmer 15.05 - 403051 4 0
0 cbg742 742 ffweimar OpenWrt 19.07.2 reboot2020-19.07-beta-17-g757e8bc+openwrt-r10947-65030d81f3 19 1
0 LINKE_2_841v10 124 ffweimar OpenWrt 19.07.3 reboot2020-19.07-beta.1-52-g27bcea1+openwrt-r11063-85e04e9f46 103 2
0 ffWeimar-9 9 ffweimar OpenWrt 19.07.3 reboot2020-19.07-beta.1-28-g20e20ba+openwrt-r11063-85e04e9f46 1681 1
0 ffweimar-hybrid--174 174 OpenWrt (Weimarnetz edition) Chaos Calmer 15.05 - 403051 2 2
0 ffWeimar-56 56 ffweimar OpenWrt 19.07.3 reboot2020-19.07-beta.1-24-gf1210c0+openwrt-r11063-85e04e9f46 2380 3
0 CH07318_WA901v5 121 ffweimar OpenWrt 19.07.3 reboot2020-19.07-beta.1-52-g27bcea1+openwrt-r11063-85e04e9f46 105 4
0 ffWeimar-34 24 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 1826 2
0 GRUENE_1_841v10 130 ffweimar OpenWrt 19.07.3 reboot2020-19.07-beta.1-52-g27bcea1+openwrt-r11063-85e04e9f46 103 1
0 FFWeimar-778 778 r7808-ef686b7292 284 1
1 SUBO119 119 ffweimar OpenWrt 19.07.3 reboot2020-19.07-beta.1-52-g27bcea1+openwrt-r11063-85e04e9f46 199 1
1 ffWeimar-97 97 ffweimar OpenWrt 19.07.3 reboot2020-19.07-beta.1-17-g9fa4422+openwrt-r11063-85e04e9f46 2337 1
1 reservebank1 93 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 144 1
1 LINKE_1_841v10 123 ffweimar OpenWrt 19.07.3 reboot2020-19.07-beta.1-52-g27bcea1+openwrt-r11063-85e04e9f46 103 3
1 Joki_4_841v12 80 ffweimar OpenWrt 19.07.3 reboot2020-19.07-beta.1-48-g8d34e92+openwrt-r11063-85e04e9f46 104 3
1 Katzenspielplatz 41 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 404 0
1 ffweimar-741 741 r6907+970-7e15e21766 208 6
1 fh323 323 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 1238 5
1 fh462 462 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 82 4
1 s54-c60 77 ffweimar OpenWrt 19.07.3 reboot2020-19.07-beta.1-24-gf1210c0+openwrt-r11063-85e04e9f46 824 3
1 Joki_5_C6v2 110 ffweimar OpenWrt 19.07.3 reboot2020-19.07-beta.1-48-g8d34e92+openwrt-r11063-85e04e9f46 103 2
1 cbg04 507 ffweimar OpenWrt 19.07.3 reboot2020-19.07-beta.1-26-g272898a+openwrt-r11063-85e04e9f46 1757 7
1 ffWeimar-39 39 ffweimar OpenWrt 19.07.3 reboot2020-19.07-beta.1-26-g272898a+openwrt-r11063-85e04e9f46 9 1
1 Joki_2_841v9 89 ffweimar OpenWrt 19.07.3 reboot2020-19.07-beta.1-48-g8d34e92+openwrt-r11063-85e04e9f46 7 4
1 Streu54 32 ffweimar OpenWrt 19.07.3 reboot2020-19.07-beta.1-30-gbb41921+openwrt-r11063-85e04e9f46 1475 4
1 SchubertSpielplatz 17 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 1657 4
1 fh469 469 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 34 1
1 ffWeimar-175 175 r7676-cddd7b4c77 648 2
1 ffWeimar-455 455 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 438 4
1 fh465 465 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 118 4
1 dielinke-weimar 567 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 5806 3
1 SUBO202 202 ffweimar OpenWrt 19.07.3 reboot2020-19.07-beta.1-52-g27bcea1+openwrt-r11063-85e04e9f46 199 2
1 tp-dev 23 ffweimar OpenWrt 19.07.3 reboot2020-19.07-beta.1-18-gf1ca91f+openwrt-r11063-85e04e9f46 136 3
1 s54-garten 107 ffweimar OpenWrt 19.07.3 reboot2020-19.07-beta.1-37-g791ecda+openwrt-r11063-85e04e9f46 1138 3
1 Joki_1_841v8 87 ffweimar OpenWrt 19.07.3 reboot2020-19.07-beta.1-48-g8d34e92+openwrt-r11063-85e04e9f46 102 4
1 AbtnaundorfDerErste 72 ffweimar OpenWrt 19.07.3 reboot2020-19.07-beta.1-10-gd06ce93+openwrt-r11063-85e04e9f46 2205 1
1 CampingFreifunkNet-2 102 ffweimar OpenWrt 19.07.3 reboot2020-19.07-beta.1-28-g20e20ba+openwrt-r11063-85e04e9f46 147 2
1 hausknecht-21 21 beta-83-gba8a16d+openwrt-r6222-e1d4aa3 456 2
1 SchubertGarage 31 ffweimar OpenWrt 19.07.3 reboot2020-19.07-beta.1-26-g272898a+openwrt-r11063-85e04e9f46 2335 4
1 kk-node--niacin 158 r7676-cddd7b4c77 477 1
1 CH073184 81 ffweimar OpenWrt 19.07.3 reboot2020-19.07-beta.1-49-g7d90cbb+openwrt-r11063-85e04e9f46 105 4
1 kaon 37 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-beta-92-gad0cb63+openwrt-r6907+970-7e15e21766 1857 1
1 ffweimar-120 120 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 945 0
1 SUBO117 117 ffweimar OpenWrt 19.07.3 reboot2020-19.07-beta.1-52-g27bcea1+openwrt-r11063-85e04e9f46 199 3
1 Gemeindehaus_1_841v9 90 ffweimar OpenWrt 19.07.3 reboot2020-19.07-beta.1-48-g8d34e92+openwrt-r11063-85e04e9f46 102 2
1 ffweimar-190 190 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 51 3
1 SUBO203 203 ffweimar OpenWrt 19.07.3 reboot2020-19.07-beta.1-52-g27bcea1+openwrt-r11063-85e04e9f46 199 2
1 ffweimar-740 740 ffweimar OpenWrt 19.07.2 reboot2020-19.07-beta-17-g757e8bc+openwrt-r10947-65030d81f3 109 1
1 Maschinenraum 331 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 4052 5
1 fh468 468 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 1633 1
1 Joki_3_841v11 94 ffweimar OpenWrt 19.07.3 reboot2020-19.07-beta.1-48-g8d34e92+openwrt-r11063-85e04e9f46 103 3
1 ffweimar-hybrid-dhcp-172 172 OpenWrt (Weimarnetz edition) Chaos Calmer 15.05 - 403051 15 2
2 roehr10-319 319 ffweimar OpenWrt 19.07.3 reboot2020-19.07-beta.1-26-g272898a+openwrt-r11063-85e04e9f46 1845 7
2 roehr10-338 338 ffweimar OpenWrt 19.07.3 reboot2020-19.07-beta.1-26-g272898a+openwrt-r11063-85e04e9f46 1845 6
2 roehr10-744 744 ffweimar OpenWrt 19.07.3 reboot2020-19.07-beta.1-26-g272898a+openwrt-r11063-85e04e9f46 1844 7
2 ffWeimar-62 62 ffweimar OpenWrt 19.07.3 reboot2020-19.07-beta.1-26-g272898a+openwrt-r11063-85e04e9f46 1844 6
3 ffWeimar-112 112 ffweimar OpenWrt 19.07.3 reboot2020-19.07-beta.1-39-g31209d2+openwrt-r11063-85e04e9f46 692 7
3 ffWeimar-114 114 ffweimar OpenWrt 19.07.3 reboot2020-19.07-beta.1-48-g8d34e92+openwrt-r11063-85e04e9f46 692 7
4 fh460 460 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 29 0
5 fh464 464 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 26 3
5 fh463 463 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 113 3
8 Breitscheid3 183 OpenWrt (Weimarnetz edition) Chaos Calmer 15.05 - 403051 8 1
8 FreifunkJenaisttot 101 OpenWrt (Weimarnetz edition) Chaos Calmer 15.05 - 403051 8 0
8 WEfreifunk512 328 OpenWrt (Weimarnetz edition) Chaos Calmer 15.05 - 403051 8 0
73 CH07318_802 109 ffweimar OpenWrt 19.07.3 reboot2020-19.07-beta.1-52-g27bcea1+openwrt-r11063-85e04e9f46 4
131 ffweimar-hybrid-dhcp-820 9999 -1 1
137 ffWeimar-40 40 r6907+970-7e15e21766 844 6
218 LINKE_4_841v10 129 ffweimar OpenWrt 19.07.3 reboot2020-19.07-beta.1-52-g27bcea1+openwrt-r11063-85e04e9f46 4
218 LINKE_6_841v9 9999 -1 0
218 LINKE_5_841v9 9999 -1 0
219 ffFreiflnk-1019-random-5gxv 1019 ffweimar OpenWrt 19.07.3 reboot2020-19.07-beta.1-52-g27bcea1+openwrt-r11063-85e04e9f46 1
268 jenaplan-unten 99 OpenWrt (kalua) r44150 - 414371 12 1
268 BaeckereiRose 773 LEDE (kalua) r4103 - 416395 12 1
354 Danny1043 59 LEDE (kalua) r4103 - 416395 33 3
357 Kromsdorf-ScheuneDSL 731 LEDE (kalua) r4103 - 416395 704 4
408 baraucke_lebt 18 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 3 1
511 CH07318_1_C6v2 113 ffweimar OpenWrt 19.07.3 reboot2020-19.07-beta.1-48-g8d34e92+openwrt-r11063-85e04e9f46 113 4
682 monami-west2 104 ffweimar OpenWrt 19.07.3 reboot2020-19.07-beta.1-29-gedf6aa5+openwrt-r11063-85e04e9f46 609 1
695 ffWeimar-1008-random-mnVJ 56 ffweimar OpenWrt 19.07.3 reboot2020-19.07-beta.1-24-gf1210c0+openwrt-r11063-85e04e9f46 1685 3
696 ffWeimar-1003-random-ZUix 112 ffweimar OpenWrt 19.07.3 reboot2020-19.07-beta.1-39-g31209d2+openwrt-r11063-85e04e9f46 7
697 Joki_4_841v12 80 ffweimar OpenWrt 19.07.3 reboot2020-19.07-beta.1-48-g8d34e92+openwrt-r11063-85e04e9f46 24 3
721 CH073182 94 ffweimar OpenWrt 19.07.3 reboot2020-19.07-beta.1-48-g8d34e92+openwrt-r11063-85e04e9f46 0
821 CH07318_C6v2 110 ffweimar OpenWrt 19.07.3 reboot2020-19.07-beta.1-39-g31209d2+openwrt-r11063-85e04e9f46 3 1
850 EG-zirkuswagenbauNEU 7 LEDE (kalua) r4103 - 416395 22 3
Wo gibt es freies WLAN?
Handwritten arrow
Kontaktier uns!
Handwritten arrow
Handwritten arrow
Freifunk Weimar =D
Navi
Handwritten arrow
Weimarnetz