Monitoring

Allgemeine Daten

Server

Name Status Ok Warnung Kritisch Wartend
jabber.weimarnetz.de UP 14 0 1 0
root3.weimarnetz.de UP 15 1 1 0
3.v.weimarnetz.de UP 17 0 2 0
meet.weimarnetz.de UP 14 0 1 1
dyn.weimarnetz.de UP 16 0 1 0
2.v.weimarnetz.de DOWN 1 0 2 14
mapapi.weimarnetz.de UP 16 0 1 0
weimarnetz.de UP 17 0 1 1
5.v.weimarnetz.de UP 15 0 0 1
wireless.subsignal.org UP 1 0 0 0

Daten der Router

Router gesamt: 105
Router erreichbar: 85

Alter in h Name Knoten Firmware Uptime in h Nachbarn
0 ffWeimar-466 466 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 360 2
0 s54-garten 107 Packages: brauhaus-statt-corona-26-gb6697e3
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.6 openwrt-v19.07.6+openwrt-r11278-8055e38794
459 3
0 Joki_1_841v8 87 Packages: brauhaus-statt-corona-27-gd9bb504
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.6 openwrt-v19.07.6+openwrt-r11278-8055e38794
724 3
0 CH073184 81 Packages: brauhaus-statt-corona-27-gd9bb504
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.6 openwrt-v19.07.6+openwrt-r11278-8055e38794
214 5
0 BAMAG-dach-richtung-wagenplatz 825 LEDE (kalua) r4103 - 416395 664 1
0 CampingFreifunkNet-2 102 ffweimar OpenWrt 19.07.3 reboot2020-19.07-beta.1-28-g20e20ba+openwrt-r11063-85e04e9f46 3208 2
0 AbtnaundorfDerErste 72 Packages: brauhaus-statt-corona-27-gd9bb504
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.6 openwrt-v19.07.6+openwrt-r11278-8055e38794
148 1
0 ffWeimar-744 744 Packages: brauhaus-statt-corona-18-g22c31b7
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.5 openwrt-v19.07.5-1-g9607f2c+openwrt-r11257-5090152ae3
555 7
0 roehr10-319 319 Packages: brauhaus-statt-corona-15-g0369704
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.5 openwrt-v19.07.5-1-g9607f2c+openwrt-r11257-5090152ae3
1021 7
0 Gem_Praxis_Uborn_1_C6v2 122 Packages: brauhaus-statt-corona-27-gd9bb504
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.6 openwrt-v19.07.6+openwrt-r11278-8055e38794
52 5
0 Beulw_2_841v9 138 Packages: brauhaus-statt-corona-27-gd9bb504
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.6 openwrt-v19.07.6+openwrt-r11278-8055e38794
332 5
0 kk-node--niacin 158 r7676-cddd7b4c77 494 1
0 kaon 37 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-beta-92-gad0cb63+openwrt-r6907+970-7e15e21766 4918 1
0 JakobsHeimNunTommek 707 LEDE (kalua) r4103 - 416395 390 8
0 F36-stube 277 OpenWrt (kalua) r114869 - 445763 3 11
0 EG-superbuffi76 261 OpenWrt (kalua) r114935 - 445927 3 8
0 fries45-rs-dach 88 OpenWrt (kalua) r114773 - 445327 3 6
0 ayse-steve 750 OpenWrt (kalua) r114869 - 445763 3 5
0 EG-bastianHQ 222 LEDE (kalua) r4103 - 416395 1237 7
0 ewerk-kesselsaal-bar-automat 906 LEDE (kalua) r4103 - 416395 2005 4
0 ffWeimar-40 40 r6907+970-7e15e21766 1329 4
0 Gemeindehaus_1_841v9 90 Packages: brauhaus-statt-corona-27-gd9bb504
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.6 openwrt-v19.07.6+openwrt-r11278-8055e38794
67 5
0 EG-KlampfenKurt 666 LEDE (kalua) r4103 - 416395 3 7
0 EG-zirkuswagenbauNEU 7 LEDE (kalua) r4103 - 416395 38 3
0 xiaomi-mini2 729 LEDE (kalua) r4103 - 416395 195 6
0 wagenplatz-richtung-BAMAG 826 LEDE (kalua) r4103 - 416395 128 1
0 staatsbank-buero 845 LEDE (kalua) r4103 - 416395 3 8
0 Sommerbar-pico2exDHF 556 LEDE (kalua) r4103 - 416395 39 1
0 rs-dach-510er 999 LEDE (kalua) r4454 - 416395 3 6
0 EG-Labor-AP-zweiter 920 LEDE (kalua) r4103 - 416395 46 7
0 Wachturm 350 LEDE (kalua) r4103 - 416395 3 4
0 elsternest2 867 LEDE (kalua) r4322 - 416395 3 8
0 EG-labor-AP 2 LEDE (kalua) r4103 - 416395 349 2
0 Joki_2_841v9 89 ffweimar OpenWrt 19.07-SNAPSHOT reboot2020-19.07-beta.1-59-g6809afc+openwrt-r0+11246-f1525e785e 1048 5
0 fh463 463 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 7 3
0 fh464 464 Packages: brauhaus-statt-corona-28-g93f9327
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.6 openwrt-v19.07.6-1-gba2965b+openwrt-r11278-8055e38794
56 4
0 ffweimar-740 740 ffweimar OpenWrt 19.07.2 reboot2020-19.07-beta-17-g757e8bc+openwrt-r10947-65030d81f3 977 1
0 cbg04 507 Packages: brauhaus-statt-corona-28-g93f9327
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.6 openwrt-v19.07.6-1-gba2965b+openwrt-r11278-8055e38794
340 7
0 Maschinenraum 331 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 7113 3
0 fh468 468 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 360 3
0 Joki_3_841v11 94 Packages: brauhaus-statt-corona-27-gd9bb504
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.6 openwrt-v19.07.6+openwrt-r11278-8055e38794
267 3
0 CampingFreifunkNet 155 ffweimar OpenWrt 19.07.3 reboot2020-19.07-beta.1-26-g272898a+openwrt-r11063-85e04e9f46 1813 2
0 weimarnetz-131 131 Packages: brauhaus-statt-corona-28-g93f9327
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.6 openwrt-v19.07.6-1-gba2965b+openwrt-r11278-8055e38794
435 1
0 Stadtwald-Bonze 150 Packages: brauhaus-statt-corona-26-gb6697e3
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.6 openwrt-v19.07.5-4-gcd74fe6+openwrt-r11278-8055e38794
4 1
0 ffWeimar-36 36 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 2489 1
0 Jclub_1_841v11 142 Packages: brauhaus-statt-corona-27-gd9bb504
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.6 openwrt-v19.07.6+openwrt-r11278-8055e38794
136 2
0 fh467 467 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 360 3
0 s140 189 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 2047 2
0 ffWeimar-62 62 Packages: brauhaus-statt-corona-18-g22c31b7
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.5 openwrt-v19.07.5-1-g9607f2c+openwrt-r11257-5090152ae3
898 6
0 ffWeimar-455 455 Packages: brauhaus-statt-corona-27-gd9bb504
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.6 openwrt-v19.07.6+openwrt-r11278-8055e38794
196 1
0 CH073181 105 Packages: brauhaus-statt-corona-27-gd9bb504
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.6 openwrt-v19.07.6+openwrt-r11278-8055e38794
532 5
0 ffweimar-739 739 ffweimar OpenWrt 19.07.2 reboot2020-19.07-beta-17-g757e8bc+openwrt-r10947-65030d81f3 1917 1
0 CH07318_C60_1 78 Packages: brauhaus-statt-corona-27-gd9bb504
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.6 openwrt-v19.07.6+openwrt-r11278-8055e38794
67 6
0 ffweimar-adhoc--320 320 Packages: brauhaus-statt-corona-15-g0369704
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.5 openwrt-v19.07.5-1-g9607f2c+openwrt-r11257-5090152ae3
1065 3
0 LINKE_3_841v8 126 Packages: brauhaus-statt-corona-27-gd9bb504
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.6 openwrt-v19.07.6+openwrt-r11278-8055e38794
339 2
1 Gemeindehaus_2_841v11 91 Packages: brauhaus-statt-corona-27-gd9bb504
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.6 openwrt-v19.07.6+openwrt-r11278-8055e38794
137 1
1 cbg06 510 Packages: brauhaus-statt-corona-28-g93f9327
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.6 openwrt-v19.07.6-1-gba2965b+openwrt-r11278-8055e38794
421 2
1 WEfreifunk512 328 OpenWrt (Weimarnetz edition) Chaos Calmer 15.05 - 403051 3 0
1 zoellnerzwo 194 OpenWrt (Weimarnetz edition) Chaos Calmer 15.05 - 403051 3 0
1 ffweimar-hybrid-dhcp-172 172 OpenWrt (Weimarnetz edition) Chaos Calmer 15.05 - 403051 3 2
1 LINKE_2_841v10 124 Packages: brauhaus-statt-corona-27-gd9bb504
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.6 openwrt-v19.07.6+openwrt-r11278-8055e38794
411 2
1 cbg742 742 Packages: brauhaus-statt-corona-28-g93f9327
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.6 openwrt-v19.07.6-1-gba2965b+openwrt-r11278-8055e38794
315 1
1 roehr10-338 338 Packages: brauhaus-statt-corona-15-g0369704
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.5 openwrt-v19.07.5-1-g9607f2c+openwrt-r11257-5090152ae3
1066 7
1 ffWeimar-9 9 ffweimar OpenWrt 19.07.3 reboot2020-19.07-beta.1-28-g20e20ba+openwrt-r11063-85e04e9f46 4741 1
1 ffweimar-hybrid--174 174 OpenWrt (Weimarnetz edition) Chaos Calmer 15.05 - 403051 26 2
1 FreifunkJenaisttot 101 OpenWrt (Weimarnetz edition) Chaos Calmer 15.05 - 403051 3 0
1 ffWeimar-56 56 Packages: brauhaus-statt-corona-26-gb6697e3
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.6 openwrt-v19.07.6+openwrt-r11278-8055e38794
699 3
1 CH07318_WA901v5 121 Packages: brauhaus-statt-corona-27-gd9bb504
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.6 openwrt-v19.07.6+openwrt-r11278-8055e38794
179 5
1 GRUENE_1_841v10 130 Packages: brauhaus-statt-corona-27-gd9bb504
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.6 openwrt-v19.07.6+openwrt-r11278-8055e38794
291 1
1 monami-west2 104 ffweimar OpenWrt 19.07-SNAPSHOT reboot2020-19.07-beta.1-59-g6809afc+openwrt-r0+11246-f1525e785e 108 2
1 SUBO119 119 Packages: brauhaus-statt-corona-26-gb6697e3
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.6 openwrt-v19.07.6+openwrt-r11278-8055e38794
75 1
1 reservebank1 93 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 29 1
1 soph5 212 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 535 1
1 LINKE_1_841v10 123 Packages: brauhaus-statt-corona-27-gd9bb504
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.6 openwrt-v19.07.6+openwrt-r11278-8055e38794
219 3
1 ffWeimar-97 97 ffweimar OpenWrt 19.07.3 reboot2020-19.07-beta.1-17-g9fa4422+openwrt-r11063-85e04e9f46 279 1
1 SchubertGarage 31 Packages: brauhaus-statt-corona-27-gd9bb504
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.6 openwrt-v19.07.6+openwrt-r11278-8055e38794
482 4
1 Katzenspielplatz 41 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 83 1
1 Joki_4_841v12 80 Packages: brauhaus-statt-corona-27-gd9bb504
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.6 openwrt-v19.07.6+openwrt-r11278-8055e38794
147 4
1 ffweimar-741 741 r6907+970-7e15e21766 1837 4
1 Joki_5_C6v2 110 Packages: brauhaus-statt-corona-27-gd9bb504
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.6 openwrt-v19.07.6+openwrt-r11278-8055e38794
569 3
1 s54-c60 77 Packages: brauhaus-statt-corona-26-gb6697e3
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.6 openwrt-v19.07.6+openwrt-r11278-8055e38794
531 3
1 ffWeimar-112 112 Packages: brauhaus-statt-corona-28-g93f9327
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.6 openwrt-v19.07.6+openwrt-r11278-8055e38794
3 7
1 Streu54 32 Packages: brauhaus-statt-corona-28-g93f9327
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.6 openwrt-v19.07.6-1-gba2965b+openwrt-r11278-8055e38794
561 4
1 cbg02 20 Packages: brauhaus-statt-corona-28-g93f9327
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.6 openwrt-v19.07.6-1-gba2965b+openwrt-r11278-8055e38794
51 1
1 ffWeimar-114 114 ffweimar OpenWrt 19.07.3 reboot2020-19.07-beta.1-48-g8d34e92+openwrt-r11063-85e04e9f46 734 7
1 SchubertSpielplatz 17 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 1428 4
1 Joni_01_C6v2 135 Packages: brauhaus-statt-corona-27-gd9bb504
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.6 openwrt-v19.07.6+openwrt-r11278-8055e38794
386 1
1 fh469 469 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 359 2
1 OpenWrt 9999 beta-113-g9c709a2+openwrt-r6800-52ba576 110 0
1 fh465 465 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 110 2
1 dielinke-weimar 567 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 8866 1
2 fh460 460 Packages: brauhaus-statt-corona-28-g93f9327
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.6 openwrt-v19.07.6-1-gba2965b+openwrt-r11278-8055e38794
54 4
9 SUBO117 117 Packages: brauhaus-statt-corona-26-gb6697e3
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.6 openwrt-v19.07.6+openwrt-r11278-8055e38794
643 2
9 SUBO203 203 Packages: brauhaus-statt-corona-26-gb6697e3
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.6 openwrt-v19.07.6+openwrt-r11278-8055e38794
3 2
10 CH07318_802 109 Packages: brauhaus-statt-corona-27-gd9bb504
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.6 openwrt-v19.07.6+openwrt-r11278-8055e38794
36 5
11 Breitscheid3 183 OpenWrt (Weimarnetz edition) Chaos Calmer 15.05 - 403051 17 1
11 SUBO202 202 Packages: brauhaus-statt-corona-26-gb6697e3
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.6 openwrt-v19.07.6+openwrt-r11278-8055e38794
293 1
13 ffweimar-hybrid-dhcp-176 176 OpenWrt (Weimarnetz edition) Chaos Calmer 15.05 - 403051 15 2
13 fh462 462 Packages: brauhaus-statt-corona-28-g93f9327
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.6 openwrt-v19.07.6-1-gba2965b+openwrt-r11278-8055e38794
19 5
34 ffWeimar-34 24 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 24 1
35 ffweimar-hybrid--830 830 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 395 2
52 monami-ost 29 ffweimar OpenWrt 19.07.3 reboot2020-19.07-beta.1-10-gd06ce93+openwrt-r11063-85e04e9f46 280 1
254 SUBO206 206 ffweimar OpenWrt 19.07.3 reboot2020-19.07-beta.1-52-g27bcea1+openwrt-r11063-85e04e9f46 174 1
521 ffWeimar-151 151 Packages: brauhaus-statt-corona-26-gb6697e3
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.6 openwrt-v19.07.6+openwrt-r11278-8055e38794
42 1
542 fh323 323 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 363 4
Wo gibt es freies WLAN?
Handwritten arrow
Kontaktier uns!
Handwritten arrow
Handwritten arrow
Freifunk Weimar =D
Navi
Handwritten arrow
Weimarnetz