Monitoring

Allgemeine Daten

Server

Name Status Ok Warnung Kritisch Wartend

Daten der Router

Router gesamt: 115
Router erreichbar: 85

Alter in h Name Knoten Firmware Uptime in h Nachbarn
0 BAMAG-dach-richtung-wagenplatz 825 LEDE (kalua) r4103 - 416395 1793 1
0 ffWeimar-36 36 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 3618 1
0 Jclub_1_841v11 142 Packages: brauhaus-statt-corona-31-g9f2b4f6
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.7 openwrt-v19.07.7-1-g2b72e65+openwrt-r11306-c4a6851c72
221 2
0 fh467 467 Packages: brauhaus-statt-corona-28-g93f9327
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.6 openwrt-v19.07.6-1-gba2965b+openwrt-r11278-8055e38794
97 4
0 s140 189 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 3176 3
0 ffWeimar-62 62 Packages: brauhaus-statt-corona-18-g22c31b7
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.5 openwrt-v19.07.5-1-g9607f2c+openwrt-r11257-5090152ae3
2027 6
0 ffWeimar-455 455 Packages: brauhaus-statt-corona-27-gd9bb504
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.6 openwrt-v19.07.6+openwrt-r11278-8055e38794
16 1
0 Beulw_3_841v11 27 Packages: brauhaus-statt-corona-37-gbe5b53f
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.7 openwrt-v19.07.7-4-geb0272d+openwrt-r11306-c4a6851c72
6 5
0 EG-superbuffi76 261 OpenWrt (kalua) r114935 - 445927 5 10
0 EG-bastianHQ 222 LEDE (kalua) r4103 - 416395 308 7
0 ayse-steve 750 OpenWrt (kalua) r114869 - 445763 5 8
0 F36-stube 277 OpenWrt (kalua) r114869 - 445763 5 12
0 fries45-rs-dach 88 OpenWrt (kalua) r114773 - 445327 5 8
0 CH073181 105 Packages: brauhaus-statt-corona-37-gbe5b53f
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.7 openwrt-v19.07.7-4-geb0272d+openwrt-r11306-c4a6851c72
246 5
0 CH07318_C60_1 78 Packages: brauhaus-statt-corona-37-gbe5b53f
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.7 openwrt-v19.07.7-4-geb0272d+openwrt-r11306-c4a6851c72
652 6
0 ffweimar-739 739 Packages: brauhaus-statt-corona-37-gbe5b53f
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.7 openwrt-v19.07.7-4-geb0272d+openwrt-r11306-c4a6851c72
484 1
0 EG-KlampfenKurt 666 LEDE (kalua) r4103 - 416395 5 8
0 xiaomi-mini2 729 LEDE (kalua) r4103 - 416395 1324 6
0 staatsbank-buero 845 LEDE (kalua) r4103 - 416395 5 8
0 wagenplatz-richtung-BAMAG 826 LEDE (kalua) r4103 - 416395 165 1
0 ewerk-kesselsaal-bar-automat 906 LEDE (kalua) r4103 - 416395 301 3
0 EG-zirkuswagenbauNEU 7 LEDE (kalua) r4103 - 416395 119 3
0 Kromsdorf-ScheuneDSL 731 LEDE (kalua) r4103 - 416395 139 4
0 rs-dach-510er 999 LEDE (kalua) r4454 - 416395 1 6
0 EG-Labor-AP-zweiter 920 LEDE (kalua) r4103 - 416395 139 7
0 Wachturm 350 LEDE (kalua) r4103 - 416395 5 4
0 elsternest2 867 LEDE (kalua) r4322 - 416395 5 7
0 EG-labor-AP 2 LEDE (kalua) r4103 - 416395 139 2
0 ffweimar-adhoc--320 320 Packages: brauhaus-statt-corona-31-g9f2b4f6
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.7 openwrt-v19.07.7-1-g2b72e65+openwrt-r11306-c4a6851c72
101 3
0 fh460 460 Packages: brauhaus-statt-corona-28-g93f9327
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.6 openwrt-v19.07.6-1-gba2965b+openwrt-r11278-8055e38794
350 5
0 LINKE_3_841v8 126 Packages: brauhaus-statt-corona-31-g9f2b4f6
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.7 openwrt-v19.07.7-1-g2b72e65+openwrt-r11306-c4a6851c72
53 2
0 cbg06 510 Packages: brauhaus-statt-corona-37-gbe5b53f
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.7 openwrt-v19.07.7-4-geb0272d+openwrt-r11306-c4a6851c72
185 2
0 Gemeindehaus_2_841v11 91 Packages: brauhaus-statt-corona-31-g9f2b4f6
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.7 openwrt-v19.07.7-1-g2b72e65+openwrt-r11306-c4a6851c72
208 1
0 ffweimar-hybrid--830 830 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 46 2
0 ffWeimar-462 462 Packages: brauhaus-statt-corona-28-g93f9327
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.6 openwrt-v19.07.6-1-gba2965b+openwrt-r11278-8055e38794
11 5
0 ffweimar-hybrid--174 174 OpenWrt (Weimarnetz edition) Chaos Calmer 15.05 - 403051 3 2
0 Breitscheid3 183 OpenWrt (Weimarnetz edition) Chaos Calmer 15.05 - 403051 5 1
0 LINKE_2_841v10 124 Packages: brauhaus-statt-corona-31-g9f2b4f6
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.7 openwrt-v19.07.7-1-g2b72e65+openwrt-r11306-c4a6851c72
125 2
0 cbg742 742 Packages: brauhaus-statt-corona-37-gbe5b53f
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.7 openwrt-v19.07.7-4-geb0272d+openwrt-r11306-c4a6851c72
29 1
0 ffWeimar-9 9 ffweimar OpenWrt 19.07.3 reboot2020-19.07-beta.1-28-g20e20ba+openwrt-r11063-85e04e9f46 5870 1
0 roehr10-338 338 Packages: brauhaus-statt-corona-15-g0369704
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.5 openwrt-v19.07.5-1-g9607f2c+openwrt-r11257-5090152ae3
2195 7
0 CH07318_WA901v5 121 Packages: brauhaus-statt-corona-37-gbe5b53f
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.7 openwrt-v19.07.7-4-geb0272d+openwrt-r11306-c4a6851c72
269 5
0 ffWeimar-34 24 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 848 1
0 GRUENE_1_841v10 130 Packages: brauhaus-statt-corona-31-g9f2b4f6
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.7 openwrt-v19.07.7-1-g2b72e65+openwrt-r11306-c4a6851c72
5 1
0 monami-west2 104 Packages: brauhaus-statt-corona-28-g93f9327
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.6 openwrt-v19.07.6-1-gba2965b+openwrt-r11278-8055e38794
266 1
0 SUBO119 119 Packages: brauhaus-statt-corona-26-gb6697e3
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.6 openwrt-v19.07.6+openwrt-r11278-8055e38794
7 1
0 reservebank1 93 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 10 1
0 ffWeimar-97 97 ffweimar OpenWrt 19.07.3 reboot2020-19.07-beta.1-17-g9fa4422+openwrt-r11063-85e04e9f46 49 1
0 LINKE_1_841v10 123 Packages: brauhaus-statt-corona-31-g9f2b4f6
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.7 openwrt-v19.07.7-1-g2b72e65+openwrt-r11306-c4a6851c72
676 3
0 soph5 212 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 1664 1
0 Katzenspielplatz 41 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 1212 1
0 SchubertGarage 31 Packages: brauhaus-statt-corona-31-g9f2b4f6
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.7 openwrt-v19.07.7-1-g2b72e65+openwrt-r11306-c4a6851c72
196 4
0 Joki_4_841v12 80 Packages: brauhaus-statt-corona-31-g9f2b4f6
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.7 openwrt-v19.07.7-1-g2b72e65+openwrt-r11306-c4a6851c72
604 4
1 fh323 323 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 1048 4
1 ffweimar-741 741 r6907+970-7e15e21766 2966 5
1 s54-c60 77 Packages: brauhaus-statt-corona-37-gbe5b53f
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 21.02-SNAPSHOT openwrt-v21.02-beta-5-g26b4b9c+openwrt-r15879+1-3b6c93298c
61 3
1 Joki_5_C6v2 110 Packages: brauhaus-statt-corona-31-g9f2b4f6
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.7 openwrt-v19.07.7-1-g2b72e65+openwrt-r11306-c4a6851c72
924 3
1 ffWeimar-112 112 Packages: brauhaus-statt-corona-28-g93f9327
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.6 openwrt-v19.07.6+openwrt-r11278-8055e38794
460 7
1 Streu54 32 Packages: brauhaus-statt-corona-31-g9f2b4f6
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.7 openwrt-v19.07.7-1-g2b72e65+openwrt-r11306-c4a6851c72
90 4
1 cbg02 20 Packages: brauhaus-statt-corona-28-g93f9327
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.6 openwrt-v19.07.6-1-gba2965b+openwrt-r11278-8055e38794
481 1
1 SchubertSpielplatz 17 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 2557 4
1 ffWeimar-114 114 ffweimar OpenWrt 19.07.3 reboot2020-19.07-beta.1-48-g8d34e92+openwrt-r11063-85e04e9f46 514 7
1 Joni_01_C6v2 135 Packages: brauhaus-statt-corona-31-g9f2b4f6
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.7 openwrt-v19.07.7-1-g2b72e65+openwrt-r11306-c4a6851c72
100 1
1 fh469 469 Packages: brauhaus-statt-corona-28-g93f9327
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.6 openwrt-v19.07.6-1-gba2965b+openwrt-r11278-8055e38794
423 3
1 dielinke-weimar 567 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 9995 1
1 fh465 465 Packages: brauhaus-statt-corona-28-g93f9327
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.6 openwrt-v19.07.6-1-gba2965b+openwrt-r11278-8055e38794
604 5
1 OpenWrt 9999 beta-113-g9c709a2+openwrt-r6800-52ba576 1239 0
1 cbg03 504 ffweimar OpenWrt 19.07.3 reboot2020-19.07-beta.1-20-g2ef4adc+openwrt-r11063-85e04e9f46 2
1 ffWeimar-466 466 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 423 2
1 s54-garten 107 Packages: brauhaus-statt-corona-26-gb6697e3
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.6 openwrt-v19.07.6+openwrt-r11278-8055e38794
91 2
1 CH073184 81 Packages: brauhaus-statt-corona-31-g9f2b4f6
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.7 openwrt-v19.07.7-1-g2b72e65+openwrt-r11306-c4a6851c72
20 5
1 Joki_1_841v8 87 Packages: brauhaus-statt-corona-31-g9f2b4f6
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.7 openwrt-v19.07.7-1-g2b72e65+openwrt-r11306-c4a6851c72
436 3
1 AbtnaundorfDerErste 72 Packages: brauhaus-statt-corona-31-g9f2b4f6
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.7 openwrt-v19.07.7-1-g2b72e65+openwrt-r11306-c4a6851c72
225 1
1 ffWeimar-744 744 Packages: brauhaus-statt-corona-18-g22c31b7
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.5 openwrt-v19.07.5-1-g9607f2c+openwrt-r11257-5090152ae3
268 7
1 Beulw_1_841v11 522 Packages: brauhaus-statt-corona-37-gbe5b53f
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.7 openwrt-v19.07.7-4-geb0272d+openwrt-r11306-c4a6851c72
580 5
1 roehr10-319 319 Packages: brauhaus-statt-corona-15-g0369704
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.5 openwrt-v19.07.5-1-g9607f2c+openwrt-r11257-5090152ae3
2149 7
1 Beulw_2_841v9 138 Packages: brauhaus-statt-corona-37-gbe5b53f
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.7 openwrt-v19.07.7-4-geb0272d+openwrt-r11306-c4a6851c72
728 5
1 Honigstube_1_C6v2 122 Packages: brauhaus-statt-corona-31-g9f2b4f6
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.7 openwrt-v19.07.7-1-g2b72e65+openwrt-r11306-c4a6851c72
508 2
1 kaon 37 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-beta-92-gad0cb63+openwrt-r6907+970-7e15e21766 6046 1
1 SUBO117 117 Packages: brauhaus-statt-corona-26-gb6697e3
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.6 openwrt-v19.07.6+openwrt-r11278-8055e38794
365 1
1 ffWeimar-40 40 r6907+970-7e15e21766 611 5
1 Honigstube_2_841v9 90 Packages: brauhaus-statt-corona-31-g9f2b4f6
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.7 openwrt-v19.07.7-1-g2b72e65+openwrt-r11306-c4a6851c72
652 1
1 Joki_2_841v9 89 ffweimar OpenWrt 19.07-SNAPSHOT reboot2020-19.07-beta.1-59-g6809afc+openwrt-r0+11246-f1525e785e 2176 5
1 fh463 463 Packages: brauhaus-statt-corona-28-g93f9327
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.6 openwrt-v19.07.6-1-gba2965b+openwrt-r11278-8055e38794
402 6
1 fh464 464 Packages: brauhaus-statt-corona-28-g93f9327
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.6 openwrt-v19.07.6-1-gba2965b+openwrt-r11278-8055e38794
79 5
1 SUBO203 203 Packages: brauhaus-statt-corona-26-gb6697e3
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.6 openwrt-v19.07.6+openwrt-r11278-8055e38794
262 2
1 ffweimar-740 740 Packages: brauhaus-statt-corona-37-gbe5b53f
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.7 openwrt-v19.07.7-4-geb0272d+openwrt-r11306-c4a6851c72
5 1
1 cbg04 507 Packages: brauhaus-statt-corona-28-g93f9327
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.6 openwrt-v19.07.6-1-gba2965b+openwrt-r11278-8055e38794
53 7
1 Maschinenraum 331 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 8241 5
1 Joki_3_841v11 94 Packages: brauhaus-statt-corona-31-g9f2b4f6
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.7 openwrt-v19.07.7-1-g2b72e65+openwrt-r11306-c4a6851c72
40 3
1 fh468 468 Packages: brauhaus-statt-corona-28-g93f9327
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.6 openwrt-v19.07.6-1-gba2965b+openwrt-r11278-8055e38794
79 4
1 weimarnetz-131 131 Packages: brauhaus-statt-corona-28-g93f9327
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.6 openwrt-v19.07.6-1-gba2965b+openwrt-r11278-8055e38794
148 1
1 Stadtwald-Bonze 150 Packages: brauhaus-statt-corona-26-gb6697e3
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.6 openwrt-v19.07.5-4-gcd74fe6+openwrt-r11278-8055e38794
5 1
1 ffweimar-hybrid-dhcp-176 176 OpenWrt (Weimarnetz edition) Chaos Calmer 15.05 - 403051 28 2
2 JakobsHeimNunTommek 707 LEDE (kalua) r4103 - 416395 138 2
3 ffweimar-hybrid-dhcp-172 172 OpenWrt (Weimarnetz edition) Chaos Calmer 15.05 - 403051 26 2
6 dach-gloeckler2volle-volle 245 LEDE (kalua) r4103 - 416395 8 1
6 musikschule-1 140 ffweimar OpenWrt 19.07.3 reboot2020-19.07-beta.1-10-gd06ce93+openwrt-r11063-85e04e9f46 5680 3
9 kk-node--niacin 158 r7676-cddd7b4c77 1
10 zoellnerzwo 194 OpenWrt (Weimarnetz edition) Chaos Calmer 15.05 - 403051 19 0
10 WEfreifunk512 328 OpenWrt (Weimarnetz edition) Chaos Calmer 15.05 - 403051 19 0
10 FreifunkJenaisttot 101 OpenWrt (Weimarnetz edition) Chaos Calmer 15.05 - 403051 19 0
15 cbg01 86 ffweimar OpenWrt 19.07.3 reboot2020-19.07-beta.1-20-g2ef4adc+openwrt-r11063-85e04e9f46 10 1
67 ffweimar-190 190 Packages: brauhaus-statt-corona-37-gbe5b53f
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.7 openwrt-v19.07.7-4-geb0272d+openwrt-r11306-c4a6851c72
25 2
124 musikschule-3 182 ffweimar OpenWrt 19.07.3 reboot2020-19.07-beta.1-10-gd06ce93+openwrt-r11063-85e04e9f46 7164 5
127 dnt-switch 108 ffweimar OpenWrt 19.07.3 reboot2020-19.07-beta.1-28-g20e20ba+openwrt-r11063-85e04e9f46 1333 5
227 CH07318_802 109 Packages: brauhaus-statt-corona-31-g9f2b4f6
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.7 openwrt-v19.07.7-1-g2b72e65+openwrt-r11306-c4a6851c72
13 5
305 Sommerbar-pico2exDHF 556 LEDE (kalua) r4103 - 416395 150 2
334 SUBO202 202 Packages: brauhaus-statt-corona-26-gb6697e3
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.6 openwrt-v19.07.6+openwrt-r11278-8055e38794
20 2
415 fh462 462 Packages: brauhaus-statt-corona-28-g93f9327
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.6 openwrt-v19.07.6-1-gba2965b+openwrt-r11278-8055e38794
52 7
476 ffWeimar-56 56 Packages: brauhaus-statt-corona-26-gb6697e3
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.6 openwrt-v19.07.6+openwrt-r11278-8055e38794
338 3
590 baraucke_lebt 18 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 1
601 SUBO206 206 ffweimar OpenWrt 19.07.3 reboot2020-19.07-beta.1-52-g27bcea1+openwrt-r11063-85e04e9f46 955 2
859 Gem_Praxis_Uborn_1_C6v2 122 Packages: brauhaus-statt-corona-31-g9f2b4f6
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.7 openwrt-v19.07.7-1-g2b72e65+openwrt-r11306-c4a6851c72
3 2
859 Gemeindehaus_1_841v9 90 Packages: brauhaus-statt-corona-31-g9f2b4f6
OpenWrt: ffweimar OpenWrt 19.07.7 openwrt-v19.07.7-1-g2b72e65+openwrt-r11306-c4a6851c72
3 1
Wo gibt es freies WLAN?
Handwritten arrow
Kontaktier uns!
Handwritten arrow
Handwritten arrow
Freifunk Weimar =D
Navi
Handwritten arrow
Weimarnetz